Gå til hovedindhold
150

Nukariit søger pædagoger

Vil du være med til at udvikle og vedligeholde en daginstitution, hvor de tætte relationer vægtes højt og hvor der er fokus på det enkelte barns og gruppens udvikling og trivsel, så har vi brug for dig.

Nysgerrige, robuste, sunde og glade børn er målsætningerne for Kommuneqarfik Sermersooq, vi vil drøfte en vejledende handleplan og opfylde den.

 

Om institutionen:

Institutionen Nukariit åbnede i 2012 og er normeret til 120 børn – vuggestuen har 5 stuer og er normeret til 60 børn og børnehaven har 3 stuer og er normeret til 60 børn.

Daginstitutionen er beliggende i Qinngorput, som er en af Nuuks bydele.

Medarbejderstaben er normeret til 29.

 

Vores kendetegn for institutionen er:

- Anerkendende pædagogik

- Gør brug af naturen omkring os

- Sæt barnet i centrum

 

Vi tilbyder:

Det er vigtigt for os, at børnene oplever en sammenhængende og tryg hverdag med positive relationer. Vi vil forvente, at du er med til, at danne rammerne og støtte op om institutionens målsætninger, herunder:

Deltage aktivt i udviklende aktiviteter for børnene;

Deltage aktivt i udviklende fysiske aktiviteter for børn og udviklende læring for børn.

 

Vi forventer, at:

- Du er pædagoguddannet eller har en tilsvarende uddannelse;

- Du kan være rollemodel for børnene, medarbejderne og forældrene;

- Du kan samarbejde anerkendende med børnene, medarbejderne og forældrene;

- Du er støttende og har rummelighed for dine medmennesker;

- Du kan udarbejde en redegørelse og dokumentation om den anvendte pædagogik for det enkelte barn;

- Du vægter samarbejdet med forældrene om det enkelte barn;

- Du vægter, at arrangere aktiviteter ude og i naturen;

-Ledelsen kan have tillid til dig;

- Du er med til at udvikle pædagogikken i børnehaven samt inddrage kollegaerne under processen

- Dine værdier harmonerer med vores værdier, som er tryghed, udvikling og anerkendelse.

 

Det vil være en fordel hvis:

- Du synes det er vigtigt at du kan give de enkelte børn og deres forældre tryghed, nærhed, respekt, samarbejde, leg og udvikling;

- Du er villig til at deltage aktivt ved kurser for ufaglært personale;

- Du kan dele dine kompetencer med os;

- Du har evner i bruge kroppen eller har på anden vis evner at sætte gang i aktiviteter.

- Du er dobbeltsproget på grønlandsk og dansk, dog er det ikke et krav

 

Yderligere oplysninger:

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til leder Karen Kleemann på tlf. nr. +299 36 69 91 eller e-mail: knkn@sermersooq.gl

 

Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation. Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig:

Der kan ikke tilbydes bolig til stillingen.

 

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 1045-23, vedhæftet uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadet inden fristens udløb.

 

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 4. december 2023

Søg denne stilling