Gå til hovedindhold
150

Koordinator til Børnehuset BFC MI Tasiilaq

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret koordinator til Børnehuset under BFC i MI Tasiilaq med tiltrædelse 01.01.2024 eller snarest derefter. Stillingen er tidsbegrænset til 31.12.24, men der kan forventes forlængelse.

 

Børnehuset i Tasiilaq bliver oprettet i forbindelse med Dansk-Grønlandsk samarbejde under Socialstyrelsen i BFC Tasiilaq.

 

Afdelingen består af 1 behandlingsleder, 1 psykolog, 4 familievejledere (der også er tilknyttet BFC) og der skal være rejsende behandlere til børn der har været udsat for vold og/eller seksuel krænkelse.

 

Stillingen der er en fuldtidsstilling og nyoprettet, har reference til behandlingsleder i BFC Tasiilaq.

 

Stillingens indhold:

Vi søger en – gerne erfaren – koordinator til:

 • koordinering af henviste klienter til behandling i børnehuset,
 • koordinering af rejser fra bygder og ophold i Tasiilaq for klienter samt rejsende behandlere.
 • udarbejdelse og revidering af behandlingsplaner sammen med behandlerne
 • Ligeledes skal koordinator også koordinere videoafhøringer sammen med politiet.
 • Koordinator skal ligeledes medvirke til at tydeliggøre og udvikle arbejdsgange.

 

Opgaverne løses i tæt samarbejde med børnehusets øvrige personale, politiet samt sagsbehandlerne i BFA.

 

Forventninger til ansøgere:

 • Relevant uddannelse – gerne indenfor kontor
 • Erfaring med koordinering af sager
 • Erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation
 • Erfaring med at arbejde i børneområdet vil være at foretrække
 • Erfaring med at arbejde tværfagligt

 

Vi lægger desuden vægt på:

 • Er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer
 • Kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket
 • Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt
 • Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • Evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag
 • Er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft
 • Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning
 • Er god til at samarbejde bredt
 • er dobbelt sproget på grønlandsk og dansk er en fordel, men ikke et krav

 

Vi tilbyder:

Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

 

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Fagchef Gerda Fleischer, tlf. +299 36 72 79 eller e-mail: gfle@sermersooq.gl

 

Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

 

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

 

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 1029-23, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

 

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 1. december 2023

Søg denne stilling