Gå til hovedindhold
141

Dette jobopslag er udløbet

Leder søges til børnehave Mike Paamiut

Er du den der kan skabe nærvær, stabilitet og sætte retning og udviklingsorienteret og har blik for de lærende fællesskaber?

Så er du den leder , vi søger i børnehaven Mike .

Børnehaven Mike er den eneste børnehave i Paamiut og vi arbejder på at højne faglighed i institutionen. Du vil få 11 kolleger som er åben for udvikling, 51 børnehave børn fra 3 til 6 år, som er fordelt på 3 stuer, og har til dagligt mandag til fredag åbent fra kl.06:45 til 16:30

Vi er en børnehave der vægter faglig udvikling og har fokus på at skabe gode rammer og forudsætninger for børnenes udvikling, læring og trivsel.

Børns krop og bevægelse er et vigtigt fundament for den øvrige, almene udvikling hos os , samt benyttelse af vores flotte natur , og har aktiviteter med kultur før og nu , og gøre børnene skoleklar og god overgang fra børnehaven til skolen i tæt tværfagligsamarbejde med pædagogisk konsulent, rådgivningslærer og lederen fra skolepasning

Fælles for os medarbejdere er kendetegnet , at vi elsker arbejdet med børn, og vægter vores værdier, som ude liv, tryghed, nærvær og glæde højt hverdag for alle børn og deres forældre

Forvaltningen for Børn og Skole har som målsætning at ville skabe nysgerrige, robuste, sunde og glade børn. Det forventes, at du som leder har fokus på opnåelse af disse mål.

 

Vi forventer/ønsker at vores nye leder

 • har erfaring med ledelse og gerne fra dagtilbudsområdet
 • brænder for pædagogisk ledelse
 • overholdelse og opfølgning af Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen, derudover arbejde ud fra politiske strategier og mål
 • er tydelig og synlig, og samtidig brænder for teamsamarbejde og faglig udvikling.
 • Introducere nye pædagogiske arbejdsmetoder og videreformidle det til personale og forældre.
 • går foran og inspirerer introducere nye pædagogiske arbejdsmetoder sine medarbejdere fagligt.
 • er lyttende og anerkendende.
 • har gode samarbejdsevner og kan bevare overblikket.
 • Sikre en forsvarlige og tryg for børn, forældre og personale
 • er en synlig og nærværende leder.
 • kan indgå i pædagogisk sparring og samarbejde med andre leder i daginstitutionerne
 • har kendskab til betjening af IT/computer
 • kan indgå i det administrative og økonomiske ledelsesarbejde.
 • Dagligt tæt samarbejde med souschef

 

Vi tilbyder:

 • En arbejdsplads med medarbejdere, som er motiverende og engagerede.
 • En spændende stilling der kræver ansvar og fleksibilitet.
 • En mulighed for at lede det pædagogiske personale og samtidig arbejde direkte med børnene på de enkelte stuer.
 • Et godt arbejdsmiljø med plads til humor og et godt grin.

 

Institutionsafdelingen tilbyder løbende kursus tilpasset dagtilbud og lederteam.

 

Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til fagchef Ane Marie Lynge Møller på tlf.nr. 36 73 25 eller e-mail anmm@sermersooq.gl.

 

Straffe- og Børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

 

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Du vil blive ansat på særlige åremålsvilkår jf. aftale af 6. Marts 2021 om ansættelse på særlige åremålsvilkår.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 1024-23, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være up-loaded inden fristens udløb.

 

Sådan søger du:
Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Bemærk:
Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 30. november 2023

Søg denne stilling