Gå til hovedindhold
141

Dette jobopslag er udløbet

Lærer søges til Tiilerilaaq skole

Østgrønland er et af de smukkeste steder i verden med en uberørt og mangfoldig arktisk natur. Østgrønland ligger mellem storisen på havet og den enorme indlandsis. Begge dele leverer året rundt de smukkeste scenarier af isbjerge i alle mulige nuancer fra hvid til turkisblå.

 

Kommuneqarfik Sermersooq har brug for en lærer til kommunens skole i Tiilerilaaq skolen i alle skolefag.

 

Vi forventer at du:

• er seminarieuddannet lærer

• er positiv, engageret og igangsættende

• vil indgå i et positivt samarbejde med kollegaer, ledelse og forældre

• kan se muligheder frem for begrænsninger

• er motiveret til at indgå i et fleksibelt og udviklingsorienteret skolemiljø

• kan indgå i og være med at videreudvikle teamsamarbejdet i en afdelingsopdelt skole

 

Vi kan tilbyde dig:

• et udviklingsorienteret skolemiljø med mulighed for personlig og faglig udvikling

• en spændende stilling i et skolevæsen, hvor pædagogisk udvikling er i højsædet under den nye folkeskoleforordning og i en kommune, hvor skoleområdet har høj politisk prioritet

• god opbakning som ny lærer på skolen

• gode kollegaer i inspirerende teamsamarbejde

• gode muligheder for at præge og tilrettelægge opgaverne

• gode videreuddannelsesmuligheder

 

Ansættelse:

Er du tjenestemandsansat i dag, har du således mulighed for at fortsætte som tjenestemand efter gældende regler og aftaler hos os. Ved overenskomstansættelse er prøvetiden 1 år. Ved såvel overenskomstansættelse som tjenestemandsansættelse medregnes optjent lønanciennitet efter bestået lærereksamen. Ansættelse sker som tjenestemand eller efter ”Overenskomst mellem Naalakkersuisut og IMAK for lærere i folkeskolen m.fl.”   

                          

Åremålsansættelse:                                                                          Du vil blive ansat på særlige åremålsvilkår jf. aftale af 16. februar 2007 om ansættelse på særlige åremålsvilkår. Der ydes tillige et ikke-pensionsgivende fratrædelsesbeløb på kr. 18.000,00 i årligt grundbeløb pr. 1. april 1991 pr. 12 måneders ansættelse. Beløbet reguleres som særlige tillæg og udgør pr. 1. april 2017, kr. 20.253,67 årligt. Fratrædelsesbeløbet udbetales månedsvis sammen med lønnen og indsættes på en spærret konto i et grønlandsk pengeinstitut.

 

Tiltrædelsesrejse:

Der ydes ved ansættelsen fri tiltrædelsesrejse for den ansatte og dennes familie og tidligst efter 3 år tilsvarende fratrædelsesrejse, ligesom du får flyttegodtgørelse efter gældende regler.

For begge ansættelsesformer gælder, at den ansatte er omfattet af særskilt aftale om gruppeliv.

 

Straffe- og børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

 

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, IMAK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation. Ved første ansættelse som lærer efter nærværende overenskomst, kan der fastsættes en prøvetid på højst 3 måneder.

 

Ansatte der kommer fra en tjenestemandsansættelse, respektive overenskomstansættelse bevarer retten til denne ansættelsesform.

Ved ansættelse ydes fri tiltrædelsesrejse for den ansatte og dennes familie og tidligst efter 3 år tilsvarende fratrædelsesrejse, ligeledes ydes flyttegodtgørelse efter gældende regler.

Du vil blive ansat på særlige åremålsvilkår jf. aftale af 16. februar 2007 om ansættelse på særlige åremålsvilkår.

Efter hver 12 måneders ansættelse er du berettiget til feriefrirejse for dig og din familie i henhold til bestemmelserne.

 

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold gældende regler.

 

For yderligere oplysning kontakt:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Fagchef Riikki Grønvold, tlf. +299 36 73 03 eller e-mail: rigr@sermersooq.gl eller Skoleleder Max Audibert, email: maau@sermersooq.gl telefon: 36 77 13

 

Ansøgning:

Ansøgning mærket med job nr. 1015-23 og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være up-loaded inden fristens udløb.

 

Sådan søger du:

Ansøgninger sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV  

 

BEMÆRK: 

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 29. november 2023

Søg denne stilling