Gå til hovedindhold
141

Dette jobopslag er udløbet

Pædagoger til Angerlarsimaffik Ivaneq

Angerlarsimaffik Ivaneq er en døgninstitution for omsorgssvigtede børn og unge i alderen 0-18 år.
Institutionen hører under Socialstyrelsen i Namminersorlutik Oqartussat.

Tiltrædelsesdato er den 1. December 2023 eller efter aftale.

Om Angerlarsimaffik Ivaneq i Nuuk
Angerlarsimaffik Ivaneq er Grønlands største døgninstitution med 34 børn og unge i alderen 0-18 år. Institutionen består af 6 afdelinger, og lige nu søger vi Pædagoger.

Angerlarsimaffik Ivaneq´s pædagogiske målsætninger I Angerlarsimaffik Ivaneq arbejder vi ud fra relations pædagogik som sker i mødet mellem mennesker med særlig fokus på mødet og samspillet mellem den professionelle voksne og barnet.
Det er i samspillet med andre mennesker, at vi udvikler vores selvforståelse, selvværd og selvtillid.
Det er i relationerne, at vi giver og modtager anerkendelse. Derfor er relationer også centralt i forhold til den enkeltes læring.

Pædagogikken i Angerlarsimaffik Ivaneq er rettet mod den voksne.
Det er den voksnes tilgang, kontakt og egen ageren i forhold til barnet, der er i fokus.

Derfor arbejder vi ud fra:
 • En sikker base for barnet – anvendelse af primær og sekundærpædagog
 • Struktur og forudsigelighed – faste døgnrytmer for alle afdelinger
 • En aktiv hverdag – alle børn skal hver dag tilbydes aldersvarende aktiviteter
 • En fælles holdning til trivsel – leveregler på alle afdelinger
Pædagogens opgaver omfatter bl.a.:
 • Primærpædagogfunktion
 • Daglige observationer, analyse og refleksion i børnenes dagbøger
 • Udarbejdelse af halvårsrapport og pædagogiske udredninger
 • Støtte børnene i en aktiv og sund levevis
 • Deltage i fjordkolonier
 • Tæt samarbejde med Afdelingslederen samt ledelsen
Om dig
 • Du er uddannet pædagog
 • Du er bevidst om, at du kommer til at betyde meget for de børn og unge du får ansvaret for
 • Du har kendskab til konsekvenserne af omsorgssvigt hos børn og unge
 • Du lever af de små succeser i hverdagen
 • Du kan håndtere konflikter
 • Du er positiv og ser muligheder frem for begrænsninger
 • Du er indstillet på at deltage aktivt i den interne uddannelse
 • Du er tosproget (grønlandsk/dansk), men dette er ikke et krav
Yderligere Oplysninger
Forstander Beate Platou Email: Beate@ivaneq.gl +299 34 94 50.
Konstitueret Souschef Mona Villadsen mov@ivaneq.gl + 299 34 94 51
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Søg her
https://naalakkersuisut.emply.net/recruitment/vacancyApply.aspx?publishingId=c58f1c4a-2a26-4c79-914a-242ba5da3876&languageKey=da-DK