Gå til hovedindhold
141

Dette jobopslag er udløbet

Alsidig biolog søges til udvikling af miljøafdelingen på Grønlands Naturinstitut

Grønlands Naturinstitut, der rådgiver Grønlands Selvstyre, Kommuner og andre instanser i spørgsmål relateret til de levende ressourcer, søger en medarbejder til Afdeling for Miljø og Råstoffer med tiltrædelse 1. januar eller snarest derefter. Stillingen er tidsbegrænset til 1 år med mulighed for forlængelse.

Afdeling for Miljø og Råstoffer består i øjeblikket af syv videnskabelige medarbejdere og en afdelingschef. Arbejdsopgaverne omfatter rådgivning, forskning og monitering af miljøet. Læs mere om afdelingen og Grønlands Naturinstitut her: www.natur.gl.

Arbejdsopgaver
Som medarbejder i Afdeling for Miljø og Råstoffer vil du sidde med opgaver, der vedrører miljøeffekter af råstofaktiviteter og monitering af effekter af klimaforandringer.


Det forventes, at du deltager i:

  • Screening og evaluering af de miljømæssige aspekter i ansøgninger fra råstofindustrien.
  • Rådgivning af Grønlands Selvstyre om miljømæssige forhold relateret til andre aktiviteter.
  • Samarbejde med vores samarbejdspartnere inden for miljørådgivning.
  • Feltarbejde i forbindelse med afdelingens opgaver.
  • Projekter, der relaterer til afdelingens arbejde.

Afdelingens medarbejdere indgår i flere forskellige internationale arbejdsgrupper, og du kommer til at samarbejde med forskere fra Grønland, Danmark og andre lande.

Kvalifikationskrav
Vi søger en medarbejder med en videregående, akademisk uddannelse med naturvidenskabelig baggrund, biolog, miljøingeniør el.lign. og gerne med erfaring relateret til miljørådgivning. Ansøger skal have kendskab til et eller flere af afdelingens arbejdsområder.
Kendskab til det grønlandske sprog og samfund er en fordel, men ikke en forudsætning.

Tjenestestedet er Nuuk. Der må påregnes nogen rejseaktivitet i forbindelse med feltarbejde og møder.
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises anden midlertidig indkvartering efter de til enhver tid gældende regler, hvortil kan opkræves den indkvarterede et driftsbidrag af de med indkvarteringen forbundne udgifter samt opkræves møbleringsbidrag efter gældende regler. Indkvarteringen fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Såfremt medarbejderen misligholder lejemålet og dette fører til udsættelse af boligen, vil der ikke blive stillet anden midlertidig indkvartering til rådighed.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning