Gå til hovedindhold
150

Dette jobopslag er udløbet

Institut for Læring, Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet søger Studieadjunkt/- lektor, adjunkt eller lektor i idræt

Spændende stilling med undervisning, udviklingsarbejde, forskning, tæt kontakt til studerende, en engageret gruppe af undervisere og et forskningsmiljø i udvikling - er det noget for dig?
Institut for læring, søger en kandidat med undervisningserfaring indenfor idræt, eventuelt med andre fagkombinationer, fx indenfor pædagogik.
Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. januar 2024 eller efter aftale.
Instituttet varetager læreruddannelsen, som er en bacheloruddannelse, samt kurser og efteruddannelser. På instituttet indgår desuden Center for pædagogisk udvikling, som er et center i udvikling. Der er en undervisergruppe på omkring 25 undervisere og omkring 180 studerende.
 

Vi kan tilbyde:

 • Et arbejdsmiljø i rivende udvikling, hvor der tilstræbes balance mellem selvstændighed og teamwork i arbejdsopgaverne
 • Et levende undervisningsmiljø med engagerede og motiverede kolleger
 • Et aktivt forskningsmiljø med masser af faglige og pædagogiske udviklingsmuligheder
 • Et adjunktpædagogikum til nye undervisere samt tid til at arbejde med fagets områder med henblik på erhvervelse af videnskabelige grader.

Arbejdsopgaver:

 • Varetage undervisning af lærerstuderende samt lærere på efter- og videreuddannelser.
 • Løbende udvikling af undervisningsfag og dets fagdidaktik.
 • Udvikle læreruddannelsen i en digital kontekst.
 • Indgå i tværfagligt samarbejde med øvrige fagteams på læreruddannelsen.
 • Indgå i projekter rettet mod udvikling af læreruddannelsen og efter- og videreuddannelserne.
 • Evt. forskning, jf. kvalifikationer

Kvalifikationer:

 • Du har en relevant kandidateksamen, og meget gerne en ph.d.-grad.
 • Du har undervisningserfaring inden for ansøgte område
 • Du har erfaring med at arbejde med et alment didaktisk og professionsrettet sigte
 • Du har indsigt i nyere forskning internationalt med fokus på læreruddannelse og folkeskole
 • Du kan anvende digitale værktøjer i din undervisning
 • Kendskab til fjernundervisning er en fordel
 • Du kan varetage store dele af fagenes kompetencer, viden og færdigheder
 • Du har et kendskab til den grønlandske folkeskole og til den grønlandske og/eller danske læreruddannelse og du kan skabe en kobling mellem teori og praksis i arbejdet med at professionsrette læreruddannelsens praksisforankring.
 • Du har indsigt i nyere faglig og fagdidaktisk forskning internationalt, med fokus på læreruddannelse og folkeskoleområdet.

Kontakt/information:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Institutleder Britta Lohmann på tlf. + 299 385702. 
Ønsker du yderligere information om Grønlands Universitet, kan du læse mere på www.uni.gl

Bedømmelse og ansættelsesprocedure
Bedømmelse af ansøgerne sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg efter gældende regler. Ansøgerne vil efter ansøgningsfristens udløb blive orienteret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget. Udvalget behandler de indkomne ansøgninger og afgiver indstilling til institutleder.

Om ansættelse:
Ansættelsesperioden på studieadjunkt-niveau er 6 år med mulighed for 2 års forlængelse. Herefter kan den ansatte efter positiv lektorbedømmelse overgå til en fast stilling som studielektor.

Ansættelse som studielektor kan finde sted under forudsætning af en positiv lektorbedømmelse inden ansættelse eller såfremt ansøger har opnået studielektorbedømmelse indenfor fagområdet andet steds.

Ansættelsesperioden på adjunkt-niveau sker normalt for en periode på 4 år med mulighed for 2 års forlængelse. Herefter kan den ansatte efter positiv lektorbedømmelse overgå til en fast stilling som lektor.

Ansættelse som lektor kan finde sted under forudsætning af en positiv lektorbedømmelse inden ansættelse eller såfremt ansøger har opnået lektorbedømmelse indenfor fagområdet andet steds.

Om Ilisimatusarfik
Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, blev oprettet i 1987 og har pt. 11 forskellige uddannelser inkl. tilbud om enkelte deltidsuddannelser på henholdsvis diplom- og masterniveau.
Ilisimatusarfik er et arktisk universitet, der skaber viden og innovation i en region under hastig udvikling. 
Bestyrelsen er universitetets øverste ledelse. Den daglige ledelse varetages af rektor og
universitetsdirektør. De fire institutter ledes af en institutleder, som rådgives af et institutråd.

Ilisimatusarfik består af 4 institutter:  

 • Institut for Kultur, Sprog og Historie
 • Institut for Læring med læreruddannelse, videreuddannelse af folkeskolelærere
 • Institut for sygepleje og Sundhedsvidenskab med sygeplejerskeuddannelsen
 • Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik 

Om Fællesadministrationen:
Fællesadministrationen servicerer hele universitetet. Den ledes af universitetsdirektøren. Fællesadministrationen har afdelinger i Ilimmarfik og i Ilinniarfissuaq. Afdelingerne arbejder tæt sammen med de faglige enheder, men arbejder også sammen indbyrdes. Fællesadministrationens opgaver er: studieadministration, personaleadministration, betjening af bestyrelse og Akademisk Råd samt øvrige servicefunktioner for universitetets ansatte og studerende. Fællesadministrationen står også for bygningsmæssig drift af Ilimmarfik.
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning