Gå til hovedindhold
141

Dette jobopslag er udløbet

Socialpædagogisk Seminarium søger teamleder for kurser og efter-/videreuddannelser

Vi har en spændende stilling som teamleder ved PI/SPS - Socialpædagogisk Seminarium i Ilulissat.
Seminariet udbyder 8 forskellige uddannelser på erhvervs- og videregående uddannelsesniveau målrettet socialpædagogiske professioner og rådgivning indenfor socialt arbejde. For fuldtidsstuderende er der 5 uddannelser og for deltidsstuderende er der 4 uddannelser. I alt er der omkring 250 aktive studerende ved Seminariets forskellige uddannelser. Derudover udbydes en række forskellige kompetencegivende kurser og forløb, som primært er målrettet ufaglærte i pædagogiske institutioner, men der laves også særligt tilrettelagte kurser og forløb efter aftale.
Ved PI SPS har vi fokus på vores kerneopgave, som er uddannelse og kompetenceudvikling. Studerende og kursister er i centrum for vores arbejde.
Vi søger en teamleder som brænder for kursus og efter-/videreuddannelsesområdet, da vi de seneste år har fået mere uddannelse målrettet ansatte i pædagogiske institutioner eller indenfor rådgivning i socialt arbejde. Vi forventer en fortsat udvikling med mere aktivitet i afdelingen og arbejder målrettet for at efterkomme behovet for fortsat kompetenceudvikling i praksis ved pædagogiske institutioner og rådgivning i socialt arbejde.
Udover teamleder er der i kursusafdelingen en kontorfuldmægtig, en kursuskoordinator, en tolk og en praktikant. Som teamleder bliver du en del af teamledelsen ved PI SPS med mulighed for ledelses- og tværfaglig sparring mellem de forskellige afdelinger og strategisk ledelse.
 

Teamlederen har bl.a. ansvar for

 • faglighed på uddannelserne og de pædagogiske elementer jf. gældende studieordninger for deltidsuddannelserne (herunder undervisning, prøver og eksamener)
 • koordinering af undervisningsmoduler og kursusaktivitet.
 • økonomi indenfor budgetterede rammer
 • personaleforhold, som f.eks. trivsel, indstillinger til ansættelse og kompetenceudvikling af personalet i teamet

Teamlederen indgår i et samarbejde med

 • øvrige personale i teamet omkring tilrettelæggelse af kurser, uddannelser og udviklingstiltag.
 • teamlederne for erhvervs- og videregående uddannelser omkring generelle studie- og underviserforhold samt progression og sammenhæng mellem de forskellige uddannelser.
 • teamlederne for tekniske- og administrative afdelinger ang. uddannelsesfaciliteter og praktiske forhold vedr. uddannelsesmiljøet lokalt i Ilulissat
 • øverste ledelse i forhold til bl.a. kvalitetssikring af kurser, uddannelser og diverse udviklingsarbejde

Følgende faglig og personlige kompetencer vægtes højt

 • du har en relevant pædagogisk eller social uddannelse – gerne på minimum master- eller kandidatniveau.
 • du har ledelseserfaring og gerne indenfor teamledelse
 • du har organisatorisk forståelse gerne indenfor kompetenceudvikling og uddannelsessystemet
 • du har økonomisk forståelse og kan navigere med forskellige bevillinger
 • du er tillidsfuld, ansvarlig og har en anerkendende tilgang
 • du kan lide at have mange bolde i luften og dygtig til at bevare ro og overblik i travle perioder.
 • du har gode administrative- og IT-egenskaber.

Har du kendskab til kompetenceudvikling/ realkompetencevurdering, som adgangsgivende til uddannelser vil det være en fordel.
Vi søger en fleksibel og udviklingsorienteret teamleder, som udover at brænde for videreudvikling er en god og samarbejdsvillig kollega, der møder sine omgivelser med et smil.  


Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Kontakt
Yderligere oplysninger kan fås på tlf. +299 38 35 50 til uddannelseschef og Souschef Marianne Nissen, eller pr. mail på allaffik@pi.sps.gl
Læs mere om seminariet på www.pi.sps.gl

Ansøgningsfrist:
Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2024 eller snarest efter aftale.
Der er ansøgningsfrist d. 28. November 2023, kl. 08:00 (vestgrønlandsk tid).

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning