Gå til hovedindhold
132

Dette jobopslag er udløbet

Angerlarsimaffik Pilutaq søger souschef

Tiltrædelsesdato er den 1. Januar 2024 eller efter aftale.

Pilutaq
Pilutaq er beliggende i Sisimiut, Grønland. Hører under Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Forebyggelse, Pilutaq modtager omsorgssvigtede børn og unge mellem 11-17 år. De anbragte børn har haft en opvækst præget af omsorgssvigt og kommer fra hele Grønland.
Pædagogikken på Pilutaq er en socialpædagogisk døgninstitution for psykisk sårbare piger.

Målgruppen er karakteriseret ved følgende udfordringer:

 • Opvækst i socialt belastede miljøer med manglende struktur og omsorgssvigt
 • Sociale, følelsesmæssige og indlæringsmæssige udfordringer
 • Tilknytningsvanskeligheder
 • Lavt selvværd og lav selvtillid
 • Lav tillid til andre mennesker
 • Kriminalitetstruede
 • Adfærdsvanskeligheder såsom udadreagerende adfærd
 • Behov for omsorg, struktur og stabil voksenkontakt


Reference
Souschefens nærmeste reference er forstander på Angerlarsimaffik Pilutaq.

Om stillingen:
Du skal være parat til at påtage dig følgende funktioner:

 • Varetage den daglige ledelse i samarbejde med det øvrige ledelsesteam
 • Udarbejde vagtplaner
 • Sikre at døgninstitutionens økonomiske rammer overholdes.
 • Sikre at der i døgninstitutionen arbejdes efter de faglige målsætninger.
 • Sikre at der i døgninstitutionen arbejdes i forhold til den fastsatte struktur og ramme isamarbejde med afdelingslederne
 • Yde supervision i forhold til de ansatte i afdelingen og i huset som helhed
 • Udarbejde statusbeskrivelser, udviklingsplaner og underretninger
 • Forestå det tværfaglige samarbejde.
 • Forestå det primær samarbejde med forældre.
 • Planlægge ind- og udskrivninger af nye beboere.
 • Modtage og introducere nye medarbejdere.
 • Have indsigt til unge aldersgruppe 11-17 år
 • Sammen med forstander føre de administrative opgaver.
 • Træder til under forstanderens fravær


Vi forventer:

 • At du er uddannet pædagog, socialrådgiver eller lignende.
 • Har ledelseserfaring og gerne med efteruddannelse i ledelse
 • At du har erfaring i arbejdet med anbragte børn med svære vilkår
 • At du har talent for ledelse og er synlig som fag person
 • At du er visionær på dit fags vegne
 • At du har lyst til løbende at uddanne dig og følge med i fagets udvikling
 • At du har kørekort men ikke påkrævet
 • Er villig til at samarbejde med medarbejderne i store grupper


Vi tilbyder:

 • Et spændende job med mulighed for selvstændigt at udfylde jobbets indhold
 • Et job i udviklingsorienteret døgninstitution med barnet i centrum
 • Et job hvor du får fagligt kvalificerede kollegaer, der har fokus på et godt arbejdsmiljø
 • Et job med mange udfordringer

Arbejdstiden er 40 timer ugentlig fortrinsvis i dagvagt.
 
Straffeattest/Børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest/børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når Pilutaq har indhentet en straffeattest/børneattest.
Straffeattest/børneattesten vil indgå i vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen. 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte Forstander
Nukanguak´ Lynge Andersen telefon: +299 382457 email:  forst@pilutaq.gl

Ansøgningsfrist: 28. november 2023

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning