Gå til hovedindhold
146

Dette jobopslag er udløbet

Forvaltning for Børn og Familie i Nuuk søger en Handicapsagsbehandler

Forvaltning for Børn og Familie i Kommuneqarfik Sermersooq i Nuuk søger en handicap socialrådgiver/sagsbehandler med ansættelse snarest eller efter aftale.

Stillingen er en fuldtidsstilling som sagsbehandler for børn og unge med handicap.

 

Arbejdstiden er fra mandag – fredag (40 timer om ugen).

 

Dine opgaver vil primært bestå af:

• Sagsbehandling af børnesager, blandt andet journalisering af alle relevante oplysninger

• Personrettet tilsyn jf. Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap

• Sagsbehandling samt råd og vejledning inden for handicapområdet

• Arbejde ud fra gældende lovgivning og kvalitetsstandarder på baggrund af en konkret vurdering af den enkeltes borgers behov

• Udarbejde oplæg til blandt andet udvalget

• Arbejde tværfagligt internt og eksternt med relevante samarbejdspartnere

• Opfølgning og udarbejdelse af handleplaner

• Samtaler med borgere

• Indhentning af relevante oplysninger til relevante instanser afhængig af formålet og behovet

• Udarbejdelse, revidering af handleplan og vurdering om de igangværende foranstaltninger fortsat er de rette for familien

• Henvisning og visitering til relevante instanser afhængig af formålet og behov

• Behandling af forskellige former for ansøgninger, herunder merudgifter, projekter, besøgsrejse, efterskoleophold, højskoleophold, ændring af anbringelse, hjemgivelse, efterværn m.m.

• Foretage årligt tilsyn med anbragte børn og unge

• Udarbejde støtteskrivelse til evt. psykiatri eller andre instanser.

• Efterleve og anvende gældende regelsæt såvel som interne kompetenceplaner og retningslinjer

• Deltage i sparringsmøder for at sikre ensartet faglig tilgang i det daglige arbejde

• Bidrage til et respektfuldt og konstruktivt samarbejde i teamet, afdelingen og forvaltningen samt med eksterne samarbejdspartner

 

Vi forventer, at du:

Vi forventer, at du er uddannet socialrådgiver, eller inden for socialområdet, og har et bredt kendskab til sagsbehandling af børnesager, blandt andet i journalisering af relevante oplysninger efter samtaler, afholdelse af møder og ved modtagelse af forskellige former for skrivelse. Er dobbelt sproget på grønlandsk og dansk er en fordel, men ikke et krav.

 

Vi forventer, at du er vant til at foretage forskellige former for samtaler, er tillidsvækkende, ikke tilbageholdende, og gerne har kendskab til forskellige former for samtaleteknikker med borgere, børn og samarbejdspartnere. Det er vigtigt, at du har ambitioner og brænder for faget. Kan arbejde selvstændigt, og kan indgå i et team, hvor samarbejde er nøgleordet. Du skal være omstillingsparat, tilgængelig og psykisk robust, da dagene kan være noget uforudsigelige. Du vil blive en del af udviklingen af forvaltningen, hvor vi forventer, at du er løsningsorienteret og kan fremkomme med konstruktiv kritik.

 

Vi tilbyder dig:

• Job i en dejlig afdeling med højt fagligt niveau

• Glade og dygtige kollegaer

• Et udfordrende job med mulighed for indflydelse på egne opgaver

• Samarbejde på et tværfagligt plan

• En spændende og åben arbejdsplads

• Et alsidigt job med mange udfordringer

 

Yderligere oplysninger fås hos:
Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Afdelingsleder Karen D. Jensen, tlf. +299 36 72 82 eller e-mail: kndj@sermersooq.gl

 

Straffe- og Børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

 

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.


Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig:
Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

 

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 996-23, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

 

Sådan søger du:
Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Bemærk:
Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 24. november 2023

Søg denne stilling