Gå til hovedindhold
133

Dette jobopslag er udløbet

Medarbejder til Specialiseret Team i Grønlands Politi

Grønlands politi søger en medarbejder til Specialiseret Team.

Specialiseret Team er en enhed under Efterforskningsafdelingen, og er placeret fysisk i Nuuk.

Specialiseret Team skal være med til at løfte kvaliteten i politiets behandling af sager om vold i nære relationer, voldtægt og stalking, så politiets møde med ofrene bygger på viden om traumer og har fokus på de hjælpe- og beskyttelsesforanstaltninger, som kan støtte op om de forurettede efter forbrydelsen.

Specialiseret Team varetager et løbende samarbejde og sparring med andre myndigheder og eksterne samarbejdspartnere.

OM STILLINGEN:

Primære opgaver i Specialiseret Team:

• Udarbejde risikoscreeninger og risikovurderinger

• Udarbejde underretninger

• Afholde tryghedssamtaler med vejledning om hjælpe- og beskyttelsesforanstaltninger.

• Tilføre politikredsens forskellige enheder viden om vold i nære relationer, voldtægt og stalking.

• Tilføre politikredsens forskellige enheder viden om traume og traumereaktioner

• Understøtte sagsgangene i politikredsen, så politiets møde med ofrene bygger på viden om traumer.

OM DIG

For at komme i betragtning til stillingen har vi en forventning om, at du:

• Har en socialfaglig baggrund og uddannelse, samt interesse for at arbejde med  

  mennesker som har været udsat for en voldsom hændelse.

• Er robust, omstillingsparat, og indstillet på personlig og faglig udvikling.

• Er initiativrig, positivt indstillet, og har en forståelse for politikredsens mål og

  rammer.

• Har gode samarbejdsevner på alle niveauer, og kan arbejde såvel selvstændigt som i    tæt samarbejde med øvrige medarbejdere i politiorganisationen.

• Kan omsætte ny læring til praksis, og være med til at implementere nye arbejdsgange i en dynamisk og travl organisation.

• Kan afholde kurser/undervisning og varetage sparringsopgaver.

• Det er en fordel, hvis du er dobbeltsproget dansk/grønlandsk.

VILKÅR

Aflønning vil ske efter uddannelsesniveau og kvalifikationer, og i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation.

Du vil kunne få anvist en personalebolig, som du selv betaler indskud, leje og løbende udgifter til. Der ydes bohaveflytning og tiltrædelsesrejse jfr. gældende regler. Såfremt du er bosat i Nuuk, stilles der ikke vakantbolig til rådighed.

Såfremt du har ret til en vakantbolig, skal du være opmærksom, at værdien af den frie vakantbolig bliver indberettet til Skattestyrelsen.

Du skal også være opmærksom på, at Grønlands politi som en del af vores sundhedspolitik pr. 1. januar 2024 bliver røgfri arbejdsplads.

For at blive ansat i politiet er det et krav at du bliver sikkerhedsgodkendt, og denne godkendelse skal kunne opretholdes under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og Ansøgning

Såfremt du har spørgsmål vedr. stillingens indhold m.v., er du velkommen til at kontakte konsulent Linda Primdahl, Grønlands politi, tlf. 00299-365287 eller på mail LPR006@politi.dk. Husk 3 timers tidsforskel.

 Ønsker du at vide mere om politiet generelt, besøg da vores hjemmeside www.politi.dk, hvor du også uploader din ansøgning. Vi modtager ikke ansøgninger via mail.

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutterings system. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV, bedes du uploade dit eksamensbevis. Du skal uploade alle dokumenter i pdf-format.

 

Ansøgningsfrist: 22. november 2023

KALAALLIT NUNAANNI POLITIIT

Ataatsimut toqqissisisimatitisivugut

Grønlands politi

Sammen skaber vi tryghed.