Gå til hovedindhold
146

Dette jobopslag er udløbet

Familievejleder til Krisecenteret i Tasiilaq under Børn og Familiecenter i Tasiilaq

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret Familievejleder til Krisecenteret i Tasiilaq under Børn og Familie Centret med tiltrædelse 01.12.2023 eller snarest derefter.

 

Krisecenteret i Tasiilaq er placeret under Børn og Familie Centret (BFC) og familievejlederen har ansvaret for familie behandlinger og socialpædagogiske tiltag i forhold til socialt belastede familier & kriseramte kvinder & børn under 18 år.

Vores primære opgaver er at forebygge omsorgssvigt og forebygge vold i familien i Kommuneqarfik Sermersooq. Vi fører vores arbejde ved at koordinere med deltagelse af hele familier og med udgangspunkt i ressourcer samt interne og eksterne muligheder for familier.


Afdelingen består p.t. af 6 medarbejdere fordelt på behandlingsleder, 1 psykolog og 4 familievejledere.
Stillingen der er en fuldtidsstilling, og har reference til behandlingsleder på BFC.

 

Stillingens indhold:
Centeret kører med henblik på at styrke, forebygge og støtte familier med psykiske og personlige problemstillinger. Børne- og familiecenteret behandler med udgangspunkt i hele familier ligesom centeret arbejder med struktureret grundlag, det betyder, at hele netværket for familien bliver involveret, også arbejder vi med enkelte familiers stærke sider og metoder i centrum.

 

Vi søger en medarbejder som har mod på at deltage optimalt og som behersker nedennævnte opgaver:

• Rådgivning og behandling af familier

• Etablering af møder for familier

• At du har interesse for at arbejde med kvinder og børn i alderen fra 0-18 år og er også god i forhold til børn

• Arbejde med sociale og pædagogiske tiltag i arbejdet med familier

• Familie samtaler

• Deltagelse i planlægning af forskellige relevante personers behandling med udgangspunkt i kontrol og undersøgelser

• Deltagelse i samarbejdet med interne og eksterne tværfaglige samarbejdspartnere

• Input i forhold til behandlerteamet samt samarbejde og samarbejde i forhold til udvikling af behandlingstilbud samt udmøntning.

• Deltagelse i bygdetur og arbejde med bygdebefolkning

 

Vi forventer at du:

• Er uddannet pædagog, sundhedsassistent, socialhjælper, småbørnskonsulent eller andet relevant socialfagligt uddannelse.

• Har erfaring med pædagogisk arbejde/ og eller socialfagligt relevant arbejde.

 

Vi lægger desuden vægt på at du:

• Er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer

• Kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket

• Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt

• Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret

• Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling

• Evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag

• Er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft

• Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning.

• Er god til at samarbejde bredt

• Er dobbelt sproget på grønlandsk og dansk er en fordel, men ikke et krav.

 

Vi tilbyder:

• En interessant stilling med masser af udfordringer

• Gode kolleger og godarbejdsmiljø i centrum

• Gode faglige og personlige udviklingsmuligheder

• Du bliver lært op og undervist af dine kolleger

• Selvstændigt arbejde

 

Yderligere oplysninger fås hos:
Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Behandlingsleder Ulrikka Mikaelsen, tlf. +299 36 77 82 eller e-mail: ulmi@sermersooq.gl

 

Straffe- og Børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

 

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.


Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 995-23, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

 

Sådan søger du:
Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Bemærk:
Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 23. november 2023

Søg denne stilling