Gå til hovedindhold
141

Dette jobopslag er udløbet

Strategisk økonom til Departementet for Sundhed

Er du den erfarne medarbejder, der sikrer sagernes fremdrift? Har du et stærkt økonomisk overblik? Så er du måske vores kommende kollega som skal arbejde med koordinering og implementering af sundhedskommissionens anbefalinger.
Der er tale om en tidsbegrænset ansættelsesperiode på to år, men med mulighed for forlængelse.

Arbejdsopgaver
Dine arbejdsopgaver vil være at sikre udarbejdelsen af de økonomiske analyser samt øvrigt materiale som kan understøtte implementeringen af sundhedskommissionens overordnede anbefalinger.

Herunder:

 • Departementets og sundhedsvæsenets finanslovsproces, m.m.
 • Udarbejdelse af oplæg til Naalakkersuisut og udvalg om sundhedsvæsenets økonomi.
 • Udvikle og implementere økonomiske styringsmodeller.
 • Udarbejde langsigtede anlægsprogrammer ud fra målsætningerne i sundhedspolitikken.
 • Budgetopfølgninger og økonomistyring i departementet.
 • Økonomiske analyser, redegørelser og konsekvensberegninger.
 • Det faglige og sagsmæssige ansvar for alle opgaver, der henhører til økonomi under departementets ressortområder.


Du kan læse sundhedskommissionens betænkning ved at klikke her.
 

Vi forventer, at du har:

 • En relevant akademisk økonomisk uddannelse på minimum kandidat- eller masterniveau.
 • Flere års erfaring med økonomistyring.
 • Erfaring med finanslovsarbejde herunder udarbejdelse af forslag til finanslov.
 • Evne til at tage et selvstændigt ansvar i løsningen af departements opgaver på økonomiområdet.
 • Samarbejdsevner og lyst til at arbejde i et tværfagligt miljø, hvor den enkelte bidrager til helhedsorienterede løsninger.


Du vil komme til at samarbejde med økonomifunktionerne i Selvstyret og i særdeleshed med økonomifunktionen i sundhedsvæsenet. Der må påregnes ekstra arbejde i perioder med spidsbelastning, både af forudset og ikke-forudset karakter. Departementet for Sundhed har ca. 16 medarbejdere fordelt på 3 afdelinger.
Vi tilbyder en spændende og selvstændig stilling inden for et stort, spændende og udfordrende område. Vi er en arbejdsplads i konstant udvikling med gode kollegaer og uformel omgangstone. Vi er en arbejdsplads med interessante og faglige udfordringer, hvor teamwork og faglig professionalisme vægtes højt.

Vil du vide mere?
Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte: afdelingschef Aka Olesen tlf. +299 346669 e-mail akol@nanoq.gl eller departementschef Nike Berthelsen tlf. +299 346690 e-mail nike@nanoq.gl

Ansøgningsfrist
Ansøgningen vedlagt CV og kopier af eksamensbevis samt referencer/referenceliste skal sendes via nedenstående link senest den 13. november 2023.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning