Gå til hovedindhold
144

Dette jobopslag er udløbet

Skoleinspektør til Qinnguata Atuarfia i Kangerlussuaq

Qinnguata Atuarfia i Kangerlussuaq søger skoleinspektør.

Kangerlussuaq har ca. 500 indbyggere og omdrejningspunktet er den internationale lufthavn og ligger godt placeret inde i bunden af Kangerlussuaq fjord tæt på indlandsisen og tæt på UNESCO verdensarvsområdet Aasivissuit – Nipisat. Der er rigtige gode muligheder for udendørsliv året rundt herunder vandring. Kangerlussuaq kan karakterises ved at have fantastisk natur, fred og ro samt godt fællesskab mellem beboerne.

Folkeskolen i Qeqqata Kommunia er i rivende udvikling og vi søger en leder, der vægter et godt samarbejde med lærerne, hjemmet, fritidsområdet, forvaltningen og især med børnene.

Til vores skole Qinnguata Atuarfia i Kangerlussuaq søger vi en skoleleder, som får ansvaret for den daglige drift sammen lærere og forvaltning. Skoleleder skal kunne undervise i alle fag.

Kangerlussuaq har 75 elever fra 1.-10.-klasse og har en normering på 10 lærere. Vi har brug for en leder, som tror på en motiverende, ligeværdig og synlig pædagogisk ledelse i en bygdeskole i spændende udvikling. Skolen har arbejdet med innovation blandt andet gennem styrkelse af temauger. Derudover har skolen har fokus på at højne faglighed og selvstændighed og trivsel for børnene, så de er rustes til at fortsætte videre i uddannelses-systemet. Andre fokuspunkter er:

  • Brug af Ipads i undervisningen
  • Engelsk fra 1. klasse
  • Løbende samarbejde med forældre og elever ift. udbytte af undervisningen, trivsel i klassen samt at alle lever op til forventningsaftalen mellem skole og hjem
  • Brug af skoleintra til års- og ugeplaner, planlægning, elevhandleplaner, elevtrivsel osv.

Arbejdsopgaver:

  • Personaleledelse, medarbejderudvikling og administration
  • Undervisning
  • Tilsyn samt opfølgning af budget og regnskab
  • Tilsyn herunder vedligeholdelse af bygninger der hører under Kangerlussuaq Atuarfia samt skolepasningen
  • Sikrer at bygdens borgere tilbydes fritidsundervisning
  • Ansvarlig for skolens virksomhed over for skolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen

Løn- og ansættelsesforhold:
Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret frirejser og bohaveflytning, er i henhold til de til enhver tid gældende aftaler og overenskomster mellem Naalakkersuisut og lærerorga-nisationen IMAK. Ansættelse sker på særlige åremålsvilkår i henhold til Naalakkersuisut og kommunernes tjenestemænd i Grønland. Ansættelsen følger også de gældende aftaler mellem Naalakkersuisut og IMAK, eller overenskomsten mellem Naalakkersuisut og IMAK.

Efter hver 12 måneders ansættelse ydes der feriefrirejse.

Børneattest
Stillinger er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende børne- og straffeattest, som indhentes af Qeqqata Kommunia.

Der kan anvises bolig, for hvilken der betales efter gældende regler.

Tiltrædelse pr. 1. december 2023 eller efter aftale.

For yderligere spørgsmål kan Uddannelseschef Nivi Heilmann Efraimsen kan kontaktes på telefon (+299) 86 73 25, e-mail: nhef@qeqqata.gl

Ansøgningsskema kan hentes ved at klikke ind på www.qeqqata.gl/job.

Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser og referencer medsendes