Gå til hovedindhold
150

Fagkoordinator

I Familiecenter i Maniitsoq, Området for Velfærd ved Qeqqata Kommunia, er der en nyoprettet stilling som fagkoordinator ansvarlig for MANU kursustilbud og tidlig indsats program.

Ansøgningsfrist: 10. november 2023

Sted/Afd.: Maniitsoq, Området for Velfærd

Varighed: Fuldtid

Tiltrædelsesdato: 1. december 2023 eller efter aftale

Løn: Efter overenskomst

Hvad er MANU?

MANU er et kursustilbud for forældre, der fremmer trivsel og sundhed i graviditet og småbørnsfamilier. Det sigter mod at forebygge fremtidige livsvanskeligheder, skabe netværk, og fungere som bindeled til lokale tilbud. Gennem MANU får familierne hjælp til selv at forme et godt liv, styrke den sunde tilknytning til barnet og øge forældres robusthed overfor stress.

Hvad er Tidlig Indsats?

Tidlig Indsats (TI) program for gravide familier har som mål at fremme børns trivsel og forebygge omsorgssvigt gennem et tæt samarbejde med familierne. Programmet sigter mod at identificere sårbare familier så tidligt som muligt i barnets liv, gennem et tværfagligt samarbejde. Dette indebærer involvering af forskellige fagpersoner som jordemødre, sundhedsplejersker, socialrådgivere, og pædagoger, der koordinerer indsatsen sammen med familierne.

Arbejds- og ansvarsopgaver

 • Afholde gruppe- og individuelle MANU kursusforløb i Maniitsoq distriktet for forældre, adoptivforældre og plejeforældre med børn op til 4 år.
 • Yde på baggrund af MANU støtte til de udfordringer, som forældre kan stå overfor, såsom når en kvinde skal rejse alene til fødestedet for at føde tre uger før termin.
 • Anvende forskellige undervisningsmaterialer, herunder forældrebøger, undervisningsvejledninger, PowerPoints, m.m. til hver MANU undervisningsgang, og forskellige pædagogiske værktøjer.
 • Gennem tværfagligt samarbejde i TI programmet for gravide familier identificere sårbare familier i Maniitsoq distriktet så tidligt som muligt i hvert barns liv.
 • Fremme barnets trivsel og forebyggelse af omsorgssvigt i tæt samarbejde med barnets familie.
 • Koordinere TI i samarbejde med familierne og samarbejdspartnere i tværfagligt samarbejde.
 • Sikre, at familierne altid er inddraget, og at familiernes egne oplevelser af situationen er en del af samarbejdet.

Kvalifikationer

 • Du har en relevant uddannelse, fx inden for det pædagogiske, sundhedsfaglige eller socialfaglige område.
 • Du har erfaring fra arbejdet på børne og unge området.
 • Du har viden om muligheder for hjælp til familier med små børn.
 • Du er god til at arbejde i team og er god til at danne netværk.
 • Du er dobbeltsproget grønlandsk og dansk.

Der kan forekomme arbejdstid om aftenen og i weekenden efter behov.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til de til enhver tid gældende aftaler.
Der anvises bolig til ansøgeren, for hvilken der betales husleje.

Tiltrædelse 1 december 2023 eller efter aftale

Ved udsigt til ansættelse vil der blive indhentet børneattest.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til leder i Familiecentret Najaaraq Røddik (+299) 81 25 85, e-mail: naro@qeqqata.gl

Ansøgning med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser, referencer og straffeattest skal medsendes

Klik her for at ansøge