Gå til hovedindhold
131

Dette jobopslag er udløbet

BFA Tasiilaq søger en Socialrådgiver/Sagsbehandler

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret sociaalrådgiver/sagsbehandler med relevant socialfagliguddannelse til Børn og Familie Afdelingen i MI Tasiilaq med tiltrædelse 01.11.2023 eller snarest derefter.

Børn og Familie Afdelingen er en afdelingen under MI Tasiilaq under Forvaltning for Børn og Familier i Kommuneqarfik Sermersooq. MI Tasiilaq har følgende afdelinger: Børn og Familie Afdelingen, arbejder med børn og ungesager i henhold til gældende lovgivning i området. 1 handicapsagsbehandler for børn med handicap. Plejefamilieteam der arbejder medplejefamilier. Børn og Familie Centret der arbejder med henviste familier. Tidlig Indsats der arbejder med familier med børn op til 3 år. Ungerådgivere der arbejder med henviste unge op til 18 år samt unge i efterværn op til 23 år.
Børn og Familie Afdelingen består p.t. af 10 medarbejdere deraf 1 teamleder, 9 sagsbehandlere samt 1 rejsende sagsbehandler fra Nuuk.
Stillingen der er en fuldtidsstilling som p.t. er bemandet af en socialrådgiver fra Nuuk. Sagsbehandler refererer til fagchef i MI Tasiilaq angående ansættelsesforhold og teamleder har faglig ledelse.

 

Stillingens indhold:

 • Vi søger en – gerne erfaren – socialrådgiver/sagsbehandler til at indgå i myndighedssagsbehandlingen af børn og unge sager og varetage en række opgaver herunder
 • Udvikling af det socialfaglige arbejde i forvaltningen for Børn og Familie.
 • Konkret sagsbehandling af børnesager.
 • Udarbejdelse af socialfaglige undersøgelser, sagsfremstillinger, bevillinger og sagsbehandling af ansøgninger
 • Udarbejdelse og revidering af handleplan og løbende opfølgning på igangværende indsatser
 • Journalisering af alle relevante oplysninger
 • Samtaler med borgere, børn og samarbejdspartner
 • Koordineringsarbejde i forbindelse med visitationer, samværsaftaler, netværksmøder, familierådslagning, anbringelser, ændring af anbringelse, hjemgivelse m.m.
 • Vurdering af støtteforanstaltninger
 • Løbende opfølgning og tilsyn med børnesager, samt årlig personrettet tilsyn af anbragte børn og unge
 • Deltage i sparringsmøder for at sikre ensartet faglig tilgang i det daglige arbejde i hele forvaltningen.
 • Medvirke til at der sker systematisk videns opsamling af sagsbehandlingen i forvaltningen
 • Medvirke til at tydeliggøre og udvikle arbejdsgange i afdelingen
 • Deltagelse i tværfagligt samarbejde og sparring i Tasiilaq og bygder
 • Ad hoc deltagelse i socialvagtordningen

Opgaverne løses i tæt samarbejde med forvaltningens øvrige medarbejdere samt relevante tværfaglige samarbejdspartnere.

 

Forventninger til ansøgere:

• Relevant socialfagliguddannelse (socialrådgiver, rådgiver i socialt arbejde, rådgivningsassistent eller kandidat i socialt arbejde)

· Erfaring med - og kendskab til gældende social lovgivning

· Erfaring med forvaltning af sociallovgivning i praksis

· Erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation

·Erfaring med at arbejde i børneområdet

·Erfaring med at arbejde tværfagligt med eksterne samarbejdspartnere

 

Vi lægger desuden vægt på:

 • Er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer
 • Kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket
 • Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt
 • Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • Evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag
 • Er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft
 • Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning
 • Er god til at samarbejde bredt
 • Dobbeltsprogede ansøgere (grl/dk) foretrækkes, dog ikke et krav.
 •  

Vi tilbyder:

Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

 

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Geda Fleischer, tlf. +299 367279 eller e-mail: gfle@sermersooq.gl

 

Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation. Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 866-23, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

 

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 13. oktober 2023

Søg denne stilling