Gå til hovedindhold
131

Dette jobopslag er udløbet

AC-fuldmægtig med interesse for naturforvaltning til Naturafdelingen

AC-fuldmægtig med interesse for naturforvaltning til Naturafdelingen i Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø

Tiltrædelsesdato: Tiltrædelse fra d. 1. december 2023 eller snarest efter aftale.

Brænder du for naturforvaltning? Og har du lyst til bl.a. at være ansvarlig for Grønlands forvaltning af CITES – konventionen for international handel med truede arter?

Dine opgaver
Du vil indgå i Naturafdelingen i Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø. Dit primære ansvarsområde vil være forvaltning af Washington-konventionen for international handel med truede dyr og planter (CITES), som vil optage ca. halvdelen af din tid.

Du og en kollega vil udgøre et team, som i fællesskab har ansvaret for driftsopgaver samt udviklingsprojekter til forbedring af varetagelsen:

 • Udstedelse af tilladelser på CITES-omfattede genstande, f.eks. i forbindelse med bohaveflytninger
 • Samarbejde og dialog med salgsstederne i Grønland, der sælger CITES-omfattede genstande til turister
 • Opgaver relateret til Washington-konventionens partskonferencer, herunder indhentning af politiske mandater til forhandlingspositioner og indspil til arbejdsgrupper under Standing Committee
 • Samarbejde med Royal Arctic Line og det danske Miljøministerium om forsendelser til Danmark
 • Besvarelse af borgerhenvendelser
 • Samarbejde med det grønlandske toldvæsen
 • Håndtering af konfiskerede genstande og dertilhørende arkivering
 • Årsrapportering til CITES-sekretariatet i Geneve
 • Synliggørelse af CITES over for borgerne
 • Revision af CITES-bekendtgørelsen

Ud over CITES vil dine arbejdsopgaver afhænge af den politiske dagsorden, og de vil spænde bredt inden for både driftsopgaver og udviklingsprojekter:

 • Opgaver relateret til forvaltning og udvikling af Grønlands beskyttede og fredede områder, f.eks. Ramsar-områder
 • Udarbejdelse af beslutningsoplæg, indstillinger og notater
 • Bidrage til at de politiske prioriteringer og mål bliver gennemført
 • Besvarelse af høringer inden for afdelingens ressort – det kan f.eks. vedrøre råstofprojekters konsekvenser for sårbare områder, udtagelse af genetiske ressourcer eller artsforvaltning
 • Generel forvaltning af naturbeskyttelsesloven, herunder evt. udarbejdelse af bekendtgørelser
 • Kvalitetssikring af materiale fra dine kollegaer, der skal forelægges departementschef og Naalakkersuisoq
 • Ansvar for og projektstyring af relevante udviklingsprojekter, afhængig af din faglige profil


Der er tale om en stilling med mange facetter, og vi hjælper hinanden på tværs af afdelingen. Du må forvente at arbejde med stramme deadlines, hvorfor du skal være god til at holde overblikket og løbende prioritere dine arbejdsopgaver.

Kvalifikationer
Du brænder for arktisk naturforvaltning og har fagligt kendskab til området. Du motiveres af udfordringer, er pligtopfyldende, loyal og har en positiv tilgang. Du er selvstændig og fleksibel med talent for at sætte dig ind i nye ting, holde struktur og bevare overblikket. Det er vigtigt, at du er på forkant og sætter en ære i at følge opgaver til dørs og fungere som den bedst mulige støtte for ledelsen.

Da kvalitetssikring og kontakt med borgere, toldere og salgssteder er en vigtig del af dine arbejdsopgaver, er det påkrævet, at du er diplomatisk, serviceminded og har gode formulerings- og kommunikationsevner.

Du har det godt med politisk opmærksomhed om de opgaver, du løser, og det er en fordel, hvis du har erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation. Vi modtager meget gerne ansøgninger fra personer med længere arbejds- og livserfaring.

Vi forventer desuden, at du:

 • har en videregående akademisk naturvidenskabelig uddannelse, eller anden relevant naturfaglig baggrund, gerne inden for biologi
 • har erfaring med naturforvaltning fra offentlige eller private organisationer
 • har forståelse for og erfaring med politiske beslutningsprocesser, gerne fra en lignende stilling
 • kan lide at skrive notater, oplæg og lignende – ofte inden for korte tidsfrister
 • har gode formuleringsevner og skriftligt flair
 • har gode sprogkompetencer – gerne grønlandsk, dansk og engelsk
 • har kendskab til det grønlandske samfund og kultur
 • har forståelse for at arbejde på en flerkulturel arbejdsplads
 • kan arbejde selvstændigt og selv tage initiativ
 • udviser en stærk ansvarsfølelse for løsning af opgaver
 • trives i en travl hverdag med skiftende dagsordener og arbejdsopgaver
 • arbejder struktureret og er god til at sikre overholdelse af frister
 • er god til at skabe resultater
 • har en positiv indstilling og bidrager til en god stemning
 • kan samarbejde med mange forskellige mennesker og fagligheder

Hvem er vi?
Du vil blive del af en arbejdsplads med gode kollegaer, en uformel omgangstone og hvor trivsel og udvikling prioriteres højt. Departementet består af ca. 45 medarbejdere, der er fordelt på fire afdelinger (Afdelingen for Service, Økonomi og Personale, Afdelingen for Natur og Selvforsyning, Afdelingen for Miljø og Beredskab og Afdelingen for Landbrug, Energi og Klima). Miljøstyrelsen for Råstofområdet, Pinngortitaleriffik (Grønlands Naturinstitut), Asiaq, Nukissiorfiit og KNI er desuden underliggende enheder til departementet.

Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingschef Mettelise Fritz Hansen, tlf. +299 34 52 57, e-mail: mtha@nanoq.gl

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Ansøgning
Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”. Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Ansøgningsfrist: 17. oktober 2023

Der afholdes løbende ansættelsessamtaler.
 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning