Gå til hovedindhold
138

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag - Medarbejder søges til Gadeteamet i Myndighedsområd

Myndighedsafdelingen søger en ny kollega til Gadeteamet, som skal fungere som tovholder for indsatsen i socialfærdighedstræningen på stedet, fysisk placeret i blok 8, med plads til 11 beboere. Beboerne bor der midlertidigt og skal genansøge hver 6. måned. Medarbejderen vil være tilknyttet Gadeteamet og med fagkoordinatoren som nærmeste leder.

 

Arbejdet vil blive fulgt tæt af din fagkoordinator som vil understøtte dig og sikre retningen samt kvaliteten af de samlede indsatser.

 

Hvad er Gadeteamet?:

Gadeteamet er en helhedsorienteret organiseret forebyggelsesinstans der udfører socialfærdighedstræning og brobygningsarbejde for samfundets svageste og hjemløse i et udviklet system med forebyggelsesmetoder der sikrer en kontinuerlig opfølgning på den enkelte borger. I indsatsen er der tilknyttet tværfaglige og andre samarbejdspartnere.

 

Gadeteamet udfører blandt andet: Gadeopsøgende arbejde i Nuuk i de opholdssteder hvor målgruppen kan opholde sig. Der udføres også socialfærdighedstræning i Botræning, for i alt er 31 personer og botræning i eget hjem for hjemløse i eget nyt hjem.

 

I indsatsen er der blevet tilføjet et tilbud, som er at møde borgeren i et uformelt miljø med hensigtsmæssige rammer og har derfor arbejdet hen i mod at skabe et rum, hvor borgeren kan komme hen og få en udredning i Uummateqarfik/ Hjerterummet.

 

Grundlæggende bliver der bliver lavet handleplaner på borgeren, som får mulighed for at komme videre med støtte, vejledning, opbakning og opfølgning fra Gadeteamet, som er en del af en helhedsorienteret socialfaglig indsats for de hjemløse og socialt udsatte i Kommuneqarfik Sermersooq.

 

Arbejdsopgaver:

• Grundlæggende praktisering af den forebyggende socialfærdighedstræning og håndhævelse af brugerkrav og Husregler i tråd med indsatsen.

• Administrering af et system med fastlagte procedurer.

• Administrering af ansøgninger til Botræning.

• Gennemgang af brugerkrav og Husregler sammen med ansøgeren.

• Udarbejdelse af lejekontrakter.

• Udarbejdelse af Handleplaner på beboerne i samarbejde med beboerne.

• Opfølgningssamtaler med beboerne.

• Opfølgning af brugerbetaling.

• Udarbejdelser af diverse indkaldelser og breve til beboerne.

• Opfølgning af genansøgninger.

• Planlægning af beboermøder i samarbejde med det øvrige Gadeteam.

• Brug af Outlook kalender, som redskab, der er tilknyttet Gadeteamet.

• Brug af administrative IT-redskaber.

 

Vi søger dig der:

Trives i et travlt og selvstændigt arbejdsmiljø, hvor det er vigtigt at man har en oprigtig nysgerrighed og interesse i vores fagområde og ikke mindst vores målgruppe. Dig som har en interesse i, at lære fra andre, reflektere, have tålmodighed, evner samarbejde og forstår vigtigheden i klar kommunikation og forståelse for en organisatorisk arbejdsplads. Det er et særligt krav, at man har en systematisk tilgang til sine opgaver og evnen til at have et godt overblik samt tålmodighed. Det er vigtigt at man er god til at arbejde selvstændigt, da placeringen af arbejdspladsen ikke er placeret samme sted som kollegaerne. Medarbejderen vil dog have fast tilknytning til Kommuneqarfik Sermersooqs Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked i bymidten.

 

∙Er Socialrådgiver, Socialpædagog el.lign.

• Er god til at skabe nære relationer.

• Kan navigere i arbejdet med sårbare og hjemløse borgere.

• Har en systematisk tilgang til sit område og opgaver.

• Kan psykisk 1. hjælp.

• Kan fysisk 1. hjælp.

• Har kendskab til storbyen Nuuk.

• Er rummelig, fleksibel og har overblik.

∙Har gode tale og skrivefærdigheder på grønlandsk, dansk og kan orientere sig på engelsk.

• Har forståelse for vigtigheden i, at dokumentere.

• Har forståelse for planlægning og interesse i altid at være et skridt foran med planlægningen i borgeropfølgningen.

• Problemløsningsorienteret.

• Selvstændig.

• Er vant til at bruge administrative IT-redskaber.

• Har kørekort.

 

Vi tilbyder:

At dit ansvarsområde bliver fulgt tæt af fagkoordinatoren, som vil understøtte dig og sikre retningen samt kvaliteten af de samlede indsatser og samtidig giver dig frihed på eget ansvar ift. systematisering af de kontinuerlige opfølgningsopgaver, der dog har en fastlagt procedure.

 

• Et dagligt møde med fantastiske og indholdsrige individer.

·En spændende arbejdsplads der er i konstant udvikling.

• Et højt engageret, ansvarsfuldt og kompetent team af kollegaer, der stræber efter høj faglig kvalitet.

• Grundig oplæring.

• Kontor og arbejdsplads i blok 8.

• Arbejdstøj.

• At Gadeteamet har fokus på at arbejde med og sikre et godt og trygt arbejdsmiljø.

 

Gadeteamet har en røgfri arbejdsdag

Tiltrædelse: Efter aftale / Arbejdstid: 40 timer ugentligt / Arbejdssted: Nuuk

 

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Fagkoordinator Unni Holm Dyring, tlf. +299 368037 eller e-mail: unnd@sermersooq.gl

 

Straffeattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation. Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig:

Der er ingen bolig til stillingen.

 

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 854-23og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

 

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 13. oktober 2023

Søg denne stilling