Gå til hovedindhold
138

Dette jobopslag er udløbet

Viceskoleinspektør til Nuussuup atuarfia

Nuussuup Atuarfia søger en viceskoleinspektør ledig til besættelse fra den 1. december 2023

 

Om Nuussuup Atuarfia:

Nuussuup Atuarfia er en spændende folkeskole med 347 elever fordelt på 16 almindelige klasser fra 1.-10. klasse samt 11 specialklasser. Skolen har i alt 73 medarbejdere, der besidder forskellige stillinger, herunder lærere, pædagoger, støttepersoner, afdelingsleder for støttepersoner, souschef for støttepersoner, skolesekretær, pedelledere, pedelmedhjælpere, kaffedame, socialrådgivere og lærervikarer.

 

Nuussuup Atuarfia er opdelt i fire afdelinger med egne afdelingsledere inden for Trin 1, Trin 2, Trin 3 samt Trin 4. Trin 4 er Grønlands største specialklasseområde med SN (Specialklasse Nuussuaq) og HD (Heldagsskolen) klasser, hvor især Heldagsskolen gennemgår en spændende udviklingsproces.

 

 

Arbejdsområder:

Som viceskoleinspektør vil dine primære arbejdsopgaver inkludere at støtte skoleledelsen i administrative opgaver samt i pædagogisk ledelse af skolens drift. Dine hovedopgaver vil omfatte:

• Behandling af elevsager

• Håndtering af personalesager

• Indberetning af løn for lærere, vikarer og pedeller

• Skemalægning

• Udarbejdelse af lærernes aktivitetsplaner

• Indberetninger den 1. juli og oktober

• Vikarskemalægning

• Budgetkontrol

• Opsætning af skoleintra

• Koordinering af forskellige funktioner og deres arbejdsopgaver

• Mødekoordinering og evalueringer

• Gennemførelse af trintest, terminsprøver, skriftlige og mundtlige prøver

• Planlægning af lejrskoleophold og studierejser

• Indkøb af undervisningsmaterialer

• Samarbejde med eksterne faggrupper og meget mere.

 

 

Vi søger en viceskoleinspektør, der:

• Har interesse for og erfaring med både pædagogiske og administrative opgaver samt personaleledelse.

• Er villig til at påtage sig selvstændigt ledelsesansvar inden for både administrativ, pædagogisk og personalemæssig ledelse.

• Kan skabe arbejdsglæde og trivsel blandt skolens personale.

• Er åben og synlig med klare holdninger.

• Kan håndtere flere opgaver samtidigt uden at miste overblikket.

• Prioriterer elevernes trivsel og har høje ambitioner for alle elever.

• Kan bidrage til at udvikle samarbejdet mellem skolen og førskoleområdet.

• Kan medvirke til at skabe en fælles ansvarsfølelse for elever og forældre.

• Ønsker at tydeliggøre opgavefordelingen mellem forskellige aktører.

• Er visionær og handlingsorienteret.

• Er interesseret i at arbejde i teams.

• Ønsker at bidrage til udviklingen af en selvstyrende og trinopdelt skole, både pædagogisk og organisatorisk.

• Har godt kendskab til folkeskoleloven og bekendtgørelser.

• Er fortrolig med overenskomstaftaler for lærere og øvrige medarbejdere.

• Har erfaring med de mest almindelige Office-programmer.

• Bruger programmer som TRIO, Tabulex TEA og Skoleintra.

• Er dygtig til at styre, indkøbe, fordele og organisere bøger og undervisningsmaterialer.

• Gerne behersker både grønlandsk og dansk.

 

 

Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til skoleinspektør Kîstârak Danielsen på tlf.nr. 366401 eller e-mail kida@sermersooq.gl

 

 

Straffe- og Børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

 

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat (IMAK) eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

 

Ansættelsen kan ske med 3 måneders prøvetid.

 

 

Bolig:
Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

 

 

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 844/23, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være up-loaded inden fristens udløb.

 

 

Sådan søger du:
Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

 

Bemærk:
Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

Ansøgningsfrist: 9. oktober 2023

Søg denne stilling