Gå til hovedindhold
172

Lærer til Majoriaq Nuuk

Majoriaq Nuuk søger en lærer i en tidsbegrænset ansættelse i indskoling pr. 1. oktober 2023 til og med 31. juli 2024.

 

Majoriaq Nuuk er en virksomhed i udvikling. De seneste år har Majoriaq Nuuk lavet tiltag med at gøre sine kerneopgaver mere fleksible, men også for at imødekomme borgernes behov. Det er et sted, hvor de centrale kerneopgaver er at vejlede unge og voksne til at komme videre med deres uddannelse og eller aktivere borgeren til at få sig et erhverv. Da Majoriaq Nuuk er et arbejdssted for vejledning og har en opkvalificering for voksne, er det en stor fordel, at du er seminarieuddannet lærer og har erfaring eller uddannelse indenfor voksen undervisning.

 

Du kommer til at arbejde som lærer i vores nye indskolings og afklaringsklasse i Majoriaq Nuuk, hvor din opgave er at undervise og motivere unge og voksne til, at blive parate til at starte på en uddannelse eller får sig et hverv. Og, din opgave bliver også, at udvikle materialer i vores nye indskolings og afklaringsklasse, men også skal være med til at udvikle vores nye pilotprojekt i opkvalificeringsdelen, hvor din arbejdsopgave bliver, at være med til at give indhold og pædagogiske tiltag indenfor undervisningen.

 

Undervisningsformen på Majoriaq er på FA-niveau (folkeskolens afgangsprøve). Desuden vil det være en fordel, at du har en interesse i at udføre projektorienteret undervisning, således at elever i Majoriaq oplever undervisningen som motiverende, meningsfuld og nærværende.

 

Planlægning af undervisning foregår i samarbejde med skolens øvrige undervisere og vejledere, hvor kravet er:

 • Faglighed
 • Selvstændighed
 • Struktureret
 • Samarbejdsorienteret
 • Innovativ
 • Har forståelse for mennesker med særlige behov

 

 

Vi forventer, at:

 • Du har en læreruddannelse.
 • Du har gode sprogkundskaber både mundtlig og skriftlig.
 • Du har undervisningserfaring for voksne og fra lignende stillinger
 • Du har gå-på-mod og har lyst til at sætte dit præg på skolens udvikling.
 • Du kan bruge IT på brugerniveau.
 • Du har en videreuddannelse indenfor personlig udvikling

 

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Centerleder Malik Skifte, tlf. +299 36 63 70 eller e-mail: mskf@sermersooq.gl

 

 

Straffe- og Børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

 

 

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat (IMAK) eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

 

 

Yderligere oplysninger fås hos:
Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Centerleder Malik Skifte, tlf. +299 36 63 70 eller e-mail: mskf@sermersooq.gl

 

 

Bolig:
Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

 

 

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 840-23, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

 

 

Sådan søger du:
Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

 

Bemærk:
Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 25. september 2023

Søg denne stilling