Gå til hovedindhold
172

Lærer til Atuarfik Tuiisaq i Paamiut

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret lærer til Atuarfik Tuiisaq Paamiut, med placering i yngstetrinnet og i mellemtrinnet tiltrædelse 1. november eller snarest.

 

Skolens vision og mål er bl.a. at skabe elever sunde elever med selvværd, nysgerrige, større viljestyrke og mod på at have store visioner.

 

Atuarfik Tuiisaq har gennem de sidste par år været en 1 sporet skole med i alt 11. klasser fra 1.-10 og 1 specialklasse. Skolen er inddelt i 3. trin. Yngstetrinnet 1.-3. klasser, mellemtrinnet 4.-7.klasser og ældstetrinnet 8.-10. klasser. Elevantallet svinger mellem 140-150 i løbet af en skoleår. Skolens personale består af; 18 undervisere, en skoleinspektør, en viceskoleinspektør, en kontorfuldmægtig, en pedel og en pedelmedhjælper samt rengøringspersonale.

 

Atuarfik Tuiisaq er for øjeblikket i gang med en større renovering, så tålmodighed vil være en dyd.

 

 

Stillingens indhold:

Vi søger en læreruddannet – underviser til at indgå i underviserteamet og varetage de opgaver der hører til i et lærerteam.

· Forberedelse og undervisning i yngstetrinnet, evt. i et andet trin

· Opfølgning på hver elevs undervisningsplan

· Evaluering af hver elev med lærerteamet flere gange årligt

· Deltage i pædagogiske møder

· Deltage i ugentlige lærermøder

· Deltage i de fælles aktiviteter

 

Opgaverne løses i tæt samarbejde med lærerteamet og afdelingslederen.

 

 

Forventninger til ansøgere:

· Er læreruddannet

· Kan arbejde i teams og bidrage til pædagogisk debat

· Glad for kreative udfordringer- og i samarbejd med dine kollegaer- er i stand til at tænke ud af boksen

· Arbejder med på at nå skolens visioner og mål.

 

 

Vi lægger desuden vægt på at du:

· Er engageret

· Er rummelig

· Arbejder ansvarsbevidst og selvstændigt

· Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling

· Er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft

· Er god til at samarbejde.

 

 

Vi tilbyder:

Et spændende job i en afdeling, hvor vi hele tiden forsøger at have fingeren på pulsen, følge med i ny udvikling, og forbedre os fagligt på alle områder.

 

 

Yderligere oplysninger:

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Johanne Rosing Dahl på tlf.nr. +299 36 76 81 eller e-mail: jord@sermersooq.gl

 

 

Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

 

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat (IMAK) eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

 

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

 

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

 

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 837-23, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være up-loaded inden fristens udløb.

 

 

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

 

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 6. oktober 2023

Søg denne stilling