Gå til hovedindhold
149

Dette jobopslag er udløbet

Pædagog til Mikisoq

Engageret og dedikeret pædagog søges til Daginstitution Mikisoq

 

Vil du være med til ledelse at opbygge, vedligeholde og udvikle en børneinstitution, hvor de tætte relationer vægtes højt og hvor der er fokus på det enkelte barns og gruppens udvikling og trivsel? Så har vi jobbet til dig.

 

Nysgerrige børn, som er mentalt robuste, og sunde og glade børn, som kommunen gerne vil have realisereret, vil vi bane vej for og gennem vore drøftelser om, hvordan vi vil arbejde for at opnå disse.

 

 

Vores kendetegn for institutionen er: arbejde efter vores værdier, af disse:

∙ Forældre der samarbejder flittigt

∙ Friske medarbejdere

∙ At have en anerkendende pædagogik i den integrerede dagsinstitution Mikisoq

∙ Personale med mål

∙ Børn der lyttes til

∙ At have god tid til børnene

∙ Børn der fokuseres flittigt på

∙ Personale der samarbejder godt med hinanden

 

 

Hvad kan vi tilbyde som arbejdsplads:

∙ Det er vigtigt for os, at børnene oplever en sammenhængende og tryg hverdag med positive relationer. Vi vil forvente, at du er med at danne rammerne og støtte op om institutionens målsætninger.

∙ Vi kan tilbyde en arbejdsplads med rig mulighed for at få indflydelse på dagligdagens aktiviteter.

∙ Vi er en institution, hvor der er fokus på medarbejdertrivsel, arbejdsmiljø, godt kollegaskab og et arbejdsmiljø hvor muligheden for faglig udvikling vægtes højt.

 

 

Vi forventer, at du:

∙ er uddannet pædagog

∙ kan tage ansvar og arbejde selvstændigt

∙ er samarbejdsvillig i forhold til kollegaer og forældre

∙ er omstillingsparat

∙ kan planlægge udviklende aktiviteter for børn

 

 

Om institutionen:

Den integrerede daginstitution Mikisoq ligger i midtbyen i Tasiilaq i nærheden af Pilersuisoq butikken og er en af mange børnehaver i Kommuneqarfik Sermersooq.

 

Den integrerede daginstitution Mikisoq blev officielt taget i brug den 1. august 1997 og blev drevet af Tasiilap Kommunea indtil den 31. december 2007.

 

 

Børn og personale i Mikisoq:

Mikisoq er en integreret daginstitution med plads til 44 børn og som er delt op i 3 stuer.

Den aktuelle fordeling er som følger;

Vi har 2 vuggestuer og 1 børnehave.

Vuggestuerne har hver 12 børn (0-3år)

Børnehavebørnene har 20børn (3-6år)

Alle stuer har rum med egne toiletter, med egne garderober og soverum.

Der er en fælles storstue. Stuen bliver brugt hver dag, idet børnene og personalet samles hver morgen og hver eftermiddag. Stuen bliver også brugt som teater af børnene.

I kælderen er der et større rum, som bruges til håndgerning/værksted. Og et rum til at bevæge sig i med kravleanordninger på vægge/trappe samt en gynge. Der er også "en lille skole" hvor skoleklare børn øver sig.

Der er hegn foran og bagved huset, hvor børnene kan lave udendørs aktiviteter.

Skiftende vagtider

1. vagt 7:00-15:00 - 2. vagt 8:00-16:00 - sidste vagter 9:00-17:00

 

Du kan læse meget mere om vores institution og målsætninger her: www.sermersooq.gl

 

 

Yderligere oplysninger:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Leder Kista I. Sørensen på tlf.nr. +299 367820/367797 eller e-mail kiis@sermersooq.gl.

 

 

Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

 

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

 

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyreog Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat (NPK) eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

 

Ansættelsen kan ske med 3 måneders prøvetid.

 

 

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

 

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 830-23, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være up-loaded inden fristens udløb.

 

 

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

 

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 4. oktober 2023

Søg denne stilling