Gå til hovedindhold
131

Dette jobopslag er udløbet

Afdelingen for Børns Udvikling i Socialstyrelsen søger en erfaren Special- eller Chefkonsulent

Har du mod på at arbejde målrettet med faglig kvalitetssikring af forebyggelsesindsatser og skabe positive forandringer på dagtilbudsområdet? Så er det her stilling lige noget for dig.

Afdelingen for Børns Udvikling søger en stærk special- eller chefkonsulent som kan agere som faglig leder. En kandidat med de rette kompetencer og tilstrækkelig erfaring vil på baggrund af en konkret vurdering kunne tilbydes ansættelse som chefkonsulent. Afdelingen har hovedfokus på projekter samt initiativer der omfavner børn mellem 0-6 år og arbejder bl.a. med udvikling og implementering af forebyggende indsatser i et tæt samarbejde med kommunerne og andre relevante aktører.
Det er Afdelingens kerneopgave at udvikle det tværfaglige tiltag, der både henvender sig til kommunernes forvaltninger samt andre relevante fagpersoner landet over.

Om stillingen:
Som specialkonsulent, eller chefkonsulent, i Afdelingen for Børns Udvikling indgår du i et ledelsesteam bestående af en afdelingschef og to mellemledere hvor du vil være én af dem som referer til afdelingschefen.
De to mellemledere står hver i spidsen for et team af 7-8 medarbejdere, og hvert team har forskellige faglige fokusområder. Fokusområdet for denne stilling er feltet indenfor Meeqqat 0-18 programmet samt Opkvalificering på Dagtilbudsområdet, der begge områder involverer forbyggende indsatser samt tidlig opsporing for børn i forhold til hændelse og i forhold til alder.
Den faglige leders opgave vil omfatte opkvalificering, vejledning og rådgivning på dagtilbudspersonalet i at opspore og forebygge mistrivsel blandt børn i dagtilbud. Dette gælder både i byer, bygder. Dette kræver at man som faglig leder anser samarbejde som en vigtig del af den daglige arbejdsdag.

Dine primære arbejdsopgaver som faglig leder i afdelingen vil bestå af følgende:

 • Koordinere og sikre den faglige kvalitet i opgaveløsningen i teamet.
 • Forventningsafstemme med medarbejderne i forhold til indholdet og resultatet af en given opgave.
 • Give løbende faglig sparring til medarbejderne individuelt og i gruppe med henblik på sikring af opgaveløsningen og udvikling af medarbejderne.
 • Opsøge og oparbejde relevant faglig viden.
 • Identificere centrale faglige sigtepunkter, dilemmaer, udfordringer eller lignende på det faglige område.
 • Du skal være med til at udarbejde veldokumenterede orienteringer til ledelsen.
 • Medvirke til udvikling og drift af interne styringsredskaber
 • Skabe og opretholde et godt arbejdsmiljø i teamet samt resten af afdelingen i samarbejde med afdelingschefen og øvrige faglige ledere.


Dine opgaver vil bl. a. bestå i:
Stå som fagligt fyrtårn i rådgivningen og undervisningen af dagtilbudspersonale om pædagogisk udviklende praksisser, optimering af læringsmiljøer samt øgning af forældresamarbejdet. Sideløbende med dette indgår teamet også i vejledningen af dagtilbudsledere indenfor faglig ledelse med henblik på at kunne fastholde medarbejdere indenfor dagtilbudsområdet. Som special- eller chefkonsulent i afdelingen vil du derfor arbejde med disse emner i tæt samarbejde med de andre konsulenter samt projektmedarbejdere i Meeqqat 0-18 samt Opkvalificering på dagtilbudsområdet. 


Dine opgaver vil blandt andet omfatte:

 • Sikre fremdrift i Meeqqat 0-18 programmet samt Opkvalificeringen af dagtilbudspersonale i tæt samarbejde med de andre konsulenter/projektmedarbejdere/projektledere i teamet
 • Udviklingsarbejde i forbindelse med opkvalificeringen af dagtilbudsområdet
 • Samarbejde og afholde møder med Kommunernes Forvaltninger for førskoleområdet
 • Undervisningen af brugen af screeningsmaterialer UBUS 3 og UBUS 5
 • Medvirke til at udbede kendskabet til de anvendte udviklings- og læringsprincipper og metoder
 • Undervisningen i brugen af Børnemappen, herunder trivselsbarometeret
 • Være aktivt medspiller i koordineringen samt arrangeringen af et årligt seminar for forvaltningernes fagchefer og pædagogiske konsulenter
 • Have til øje for evaluering og erfaringsopsamling med henblik på kontinuerlig udvikling


Om Afdelingen for Børns Udvikling:
Afdelingen for børns udvikling er en relativt ny afdeling som består af fire overordnede forebyggende indsatser i 0-6 års området. Afdelingen understøtter kommunerne på de 4 områder som er;
- Førskoleområdet hvis primære opgave er opkvalificering af dagtilbuds personale
- MANU, som er et koncept omkring forældreforberedelse.
- Tidlig Indsats overfor sårbare gravide familier, som har fokus på rådgivning og støtte til Tidlig Indsats grupperne ved samtlige byer og bygder.
- Meeqqat 0-18, som har fokus på at sikre, at viden om det enkelte barn ikke går tabt når barnet overgår fra hjem til dagtilbud, og fra dagtilbud til skole.


Vi forventer, at du:

 • Er pædagogisk uddannet, samt efter- eller videreuddannelse inden for pædagogik/psykologi, ledelse eller andet relevant samfundsvidenskabeligt område
 • Brænder for at være medvirkende til, at gøre en forskel i dagtilbudsområdet
 • Har interesse og erfaring indenfor forebyggende arbejde
 • Har et kendskab til førskoleområdet i Grønland, med den variation der er i kultur og samfund, herunder kendskab til lokale forhold
 • Har en anerkendende tilgang til interne og eksterne samarbejdspartnere
 • Har solid praksiserfaring fra dagtilbudsområdet samt viden om og/eller erfaring med at rådgive og vejlede personale i dagtilbud
 • Er struktureret, ansvarsbevidst og løsningsorienteret
 • Har gode mundtlige og skriftlige kommunikations- og formidlingsevner på Kalaallisut og Dansk
 • Er god til både teamsamarbejde og til at arbejde selvstændigt og til tider under tidspres
 • Kan indtage en rolle som vejleder og sparringspartner.


Vi kan tilbyde dig:

 • En god, stabil arbejdsplads med godt kollegaskab, fokus på trivsel og indflydelse på egne arbejdsrammer
 • En alsidig funktion med mange varierende opgaver, i en styrelse der værdsætter og har brug for dine kompetencer
 • Indsigt i store politiske indsatser på det sociale børne- og ungeområde

Tiltrædelsesdato:
         1. november 2023 eller efter aftale.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere informationer
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte afdelingschef i Afdeling for børns udvikling Maliina Junge Jørgensen; maju@nanoq.gl tlf. 523286
Eller projektleder Inaluk O. Heilmann; inoh@nanoq.gl tlf. 346635

Ansøgningsfrist: 27.09.2023

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning