Gå til hovedindhold
131

Dette jobopslag er udløbet

Souschef til Boenheden Qinngorput

Handicap og Socialpsykiatri søger en dygtig og engageret souschef til Boenheden Qinngorput. Har du lyst til at prøve ledelse og brænder du for at være med til at gøre en forskel for vores beboere, er det lige dig vi står og mangler som vores nye kollega.

 

Stillingen som souschef er på 40 timer ugentligt og arbejdstiden vil primært være fra kl. 08.00-16.00. Du kommer til at arbejde tæt sammen med lederen, og i dennes fravær vil du træde i lederens sted med understøttelse fra den øvrige ledelse i afdelingen. Souschefen er det primære bindeled mellem lederen og personalet. Som souschef skal du forvente at din daglige arbejdstid fordeles mellem administrative opgaver og det at indgå i den daglige drift den resterende tid.

 

Boenheden Qinngorput er en af vores større boenheder i Nuuk. På boenheden bor der 21 beboere med psykisk funktionsnedsættelse og misbrug. Beboerne har deres egne lejligheder, og bruger boenhedens to fælleslejligheder til at lave mad og spise sammen samt socialt samvær. Din kerneopgave bliver at hjælpe beboerne til at udvikle deres psykiske, sociale og praktiske færdigheder, således de kan leve så selvhjulpne som muligt. Du skal sammen med dine kollegaer støtte beboerne i at leve et godt og indholdsrigt liv, som de selv ønsker det. Du kommer til at være en del af en personalegruppe på ca. 20 medarbejdere som er pædagogisk- eller sundhedsfagligt uddannede eller ufaglærte.

 

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 41

 

 

Dine arbejdsopgaver:

· Have det daglige overblik samt den daglige kontakt med personalet ift. vagter og sygemelding.

· Udarbejde vagtplan.

· Planlægge, tilrettelægge og koordinere arbejdsopgaver i samarbejde med lederen

· Udvikling af boenhedens tilbud til beboere i samarbejde med det øvrige personale og lederen

· Påtage dig ledelses- og driftsopgaver i lederens fravær.

· Dele rådighedsvagten med lederen.

 

 

Forventninger til dig:

· At du har en relevant faglig baggrund, gerne med erfaring fra handicap og psykiatri-området.

· At du har mod på ledelse og gerne erfaring med ledelse.

· At du i samarbejde med lederen kan sætte en tydelig retning for medarbejderne.

· At du er stabil, robust og møder andre med respekt og anerkendelse.

· At du er tydelig i din kommunikation og tør sætte grænser.

· At du er en god og tillidsvækkende kollega.

· Er løsningsorienteret og omstillingsparat ift. arbejdstider.

· Det er en fordel, hvis du både er dansk – og grønlandsktalende.

 

 

Om os:

I denne stilling vil du blive en del af et større fællesskab: Vi er en afdeling, hvor der er otte boenheder, fem bokollektiver, to aktivitets- og samværstilbud samt tre støttekorps fordelt i Nuuk, Tasiilaq og Paamiut. Vi tilbyder et spændende job i en afdeling som står overfor en stor udvikling. Vi er godt i gang med en udviklingsproces, hvor faglighed, forskellighed og fællesskab er kendetegnene for udviklingen af vores kerneopgave: At understøtte borgerne på vejen mod en større selvstændighed og øget livskvalitet. Denne udvikling handler bl.a. om grundig intro til dig som ny medarbejder, løbende sparring og faglige fællesskaber.

 

 

Kontakt:

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Malene H. Jensen tlf.: +299 54 62 65 Mail: mahj@sermersooq.gl

 

 

Straffeattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

 

 

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

 

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

 

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

 

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 826-23 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

 

 

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

 

BEMÆRK:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 4. oktober 2023

Søg denne stilling