Gå til hovedindhold
131

Dette jobopslag er udløbet

Grønlands Domstole søger dygtig og engageret tolk

Som tolk ved Grønlands Domstole er du medvirkende til at løse en samfundsvigtig opgave ved at sørge for at alle aktører i sager, der behandles i retten, forstår hinanden. Derved er du også med til at sikre en retfærdig rettergang og fortsat tillid til domstolene.

Stillingen hører under tolkeafdelingen ved Retten i Grønland og med placering i Nuuk.
Der er p.t. 6 tolke i afdelingen - fire i Nuuk og to i Ilulissat.

Dine arbejdsopgaver:

Tolkeafdelingen bistår kredsretterne, Retten i Grønland samt Grønlands Landsret med oversættelsesopgaver i alle sagstyper. Du vil få et indgående kendskab til de mange forskellige sager, som bliver behandlet ved Grønlands Domstole.

Du kommer til at:

 • Være med til at sikre, at såvel mundtlig tolkning som skriftlige oversættelser er af højeste standard og kvalitet.
 • Arbejde med skriftlig oversættelse af rets- og dombøger eller bilag
 • Arbejde i vid udstrækning med simultantolkning og dialogtolkning. Under retsmøderne vil du som tolk oftest være til stede i retslokalet. Du vil dog også komme til at tolke via televideo fra din arbejdsplads, eller via telefon.

Vi søger en tolk med følgende profil:

• Er uddannet tolk, gerne cand.mag. eller BA i grønlandsk sprog

• Har fremragende kundskaber i grønlandsk, dansk og gerne engelsk

• Har en god hørelse og er hurtig til at opfatte, hvad der bliver sagt

• Har erfaring med at simultantolke

• Er god til at strukturere dine dokumentversioner i Word og holde orden i øvrige IT-værktøjer

 • Er fleksibel og kan deltage i tjenesterejser med dommere og retssekretærer
 • Er med til at styrke viden, kvalitet og udvikling i tolkekontoret i samarbejde med kollegaerne.
 • Er interesseret i eller har ambitioner om at gå ledelsesvejen

Vi forventer, at du:

 • kan nikke genkendende til vores værdisæt:
  • Være moralsk – ”Ileqqorissaarneq”
  • Åbenhed og ærlighed
  • Ansvarlighed og engagement
  • Dialog
  • Samarbejde
    

-Er mødestabil og loyal – både overfor kolleger, men også overfor den tavshedspligt, som gælder i jobbet

-Er villig til at yde en ekstra arbejdsindsats, når retsmøder trækker ud, eller der ligger mange domme til oversættelse

-Kan arbejde selvstændigt og bevare overblikket også i travle perioder

 

Vi tilbyder:

 • En arbejdsplads med engagerede kollegaer, der ønsker faglig udvikling
 • En kultur, hvor vi hjælper hinanden og går op i et godt arbejdsmiljø
 • Et struktureret oplæringsforløb
 • Mulighed for en ledende stilling, hvis ønsker og ambitioner er til det.

 

Er du interesseret?

Du skal sende din ansøgning til Retten i Grønland via vores rekrutteringssystem. Du bliver guidet igennem rekrutteringsprocessen, når du trykker på dette link:

SØG STILLINGEN

Vi forventer, at du i din ansøgning skriver om din motivation for at søge stillingen, din uddannelsesbaggrund og tidligere ansættelser.

CV, kopi af eksamensbeviser og andet relevant materiale skal uploades sammen med din ansøgning.

Vi skal have modtaget din ansøgning senest søndag d. 24. september 2023

Vi forventer at holde samtaler i uge 39. For ansøgere, som ikke er bosiddende i Nuuk, vil der være mulighed for at deltage i en ansættelsessamtale via televideo. Stillingen er til besættelse snarest eller efter aftale.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst med SIK. Hvis du kommer fra en anden by end Nuuk, betaler vi tiltrædelsesrejse og bohaveflytning efter overenskomstens bestemmelser.

Vi kan også anvise bolig, som du skal betale husleje m.v. for efter gældende regler.

Vi vil i forbindelse med ansættelsesproceduren med dit samtykke indhente udskrift af kriminalregisteret.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos:

Cheftolk Kaja Grønvold på tlf. 36 39 82 eller på kgh@domstol.gl  

Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingerne uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold mv.