Gå til hovedindhold
131

Dette jobopslag er udløbet

Afdelingsledere søges til Inuusuttut Inaat i Qaqortoq

Vil du være med til at styrke vores indsats for børnene på Inuusuttut Inaat? Er du ansvarsfuld og god til at skabe trygge, forudsigelige rammer for børn og unge, er det muligvis dig vi søger.

Inuusuttut Inaat er en døgninstitution, for omsorgssvigtede børn og unge i alderen 0-18 år. Institutionen hører under Socialstyrelsen i Grønlands Selvstyre.

Inuusuttut Inaat har 3 afdelinger med i alt 19 normerede pladser. Vi søger en afdelingsleder, som er god til at holde overblikket, kan strukturer opgaverne og være til stede, både overfor personalet, såvel som overfor målgruppen. Kan du se formålet og udarbejde handleplaner, i samarbejde med afdeling, hvor den barnets udvikling og trivsel er i fokus, så er vi meget interesseret i at hører fra dig.
Stillingen vil være med tiltrædelses 15. oktober 2023 eller efter aftale.

Om stillingen

 • Varetage den daglige ledelse på afdelingen.
 • Planlægge og strukturer afdelingens personalemøder, samt følge op på beslutningerne.
 • Planlægge og holde sig opdateret på vagtplanerne.
 • Være med til at skabe mening mellem praksis og teori.
 • Sikre at der arbejdes efter de faglige målsætninger, den fastlagte struktur og ramme.
 • Udarbejde statusskrivelser, udviklingsplaner og underretninger
 • Modtage og introducere nye medarbejder

Vi tilbyder

 • Forskelligartede arbejdsopgaver.
 • En spændende arbejdsplads i konstant udvikling.
 • Kursus, efteruddannelse og seminar.
 • Sags supervision og personlig supervision.

Vi forventer

 • t du arbejder loyalt ift. Inuusuttut Inaats mål og værdier og udviklingsindsatser.
 • At du arbejder inddragende, anerkendende og opfølgende.
 • At du kan indgå i et kollegialt ligeværdigt samarbejde.
 • At du er indstillet på at være en del af en flerkulturel arbejdsplads.
 • At du indgår i vagtplanen, som også indbefatter aften og weekend vagter.

For stillingen gælder det at ansøgere skal være uddannede pædagoger og arbejdets art forudsætter at de behersker det grønlandske sprog, hvorfor dobbelt sproget ansøgere foretrækkes.

Yderlige oplysninger fås ved henvendelse til institutionen telefon 642117 eller inaat@nanoq.gl

Se Inuusuttut inaat under: www.uupi.gl

Ansøgningsfristen d. 02. oktober 2023

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning