Gå til hovedindhold
136

Dette jobopslag er udløbet

Tidlig indsats Amarngivat søger en barselsvikar familievejleder

Kommuneqarfik Sermersooq Børn & familie forvantning / Tidlig Indsats / Amarngivat

Tidlig indsats Amarngivat søger en barselsvikar familievejleder

 

Har du stor interesse i at arbejde med sårbare familier? Og har du forståelse for vigtigheden i at arbejde med anerkendende pædagogik med udgangspunkt i kontakt med familier? Kan du undersøge og beskrive med udgangspunkt i faste og strukturerede rutiner og har du viden i forhold til hvilke behov der danner grundlag for det socialpædagogiske arbejde?

 

Hvis du kan sige ja til disse spørgsmål, er du måske den barselsvikar familievejleder vi har behov for!

 

Tidlig indsats i Tasiilaq under Forvaltningen for Børn og Familier i Kommuneqarfik Sermersooq, søger en familievejleder med en pædagogisk uddannelse, har uddannelse som socialhjælper eller lignende.

 

I Kommuneqarfik Sermersooq er vores primære arbejde at forebygge misrøgt af børn. Vi involverer alle familiemedlemmer i vores arbejde med udgangspunkt i strukturerede rammer, hvilket indebærer at familiens aktuelle situation og ressourcer er i centrum.

 

Stillingens indhold:

Tidlig indsats Daqqitsiid/Amarngivat har også et bo- tilbud for sårbare gravide og småbørnsfamilier med børn i alderen fra 0 - 3 år.

Daqqitsiid/Amarngivat henvender sig til gravide familier med småbørn som har behov for støtte og at arbejde med udviklingen af forældrekompetencerne. Udgangspunktet i dette er at give familier behandling med børnenes vilkår og udvikling i centrum. Derudover, at arbejde med styrkelse af forældrenes kontakt til børnene er centralt i vores daglige arbejde. Derudover støtter vi familierne i at skabe en tryg og struktureret hver dag.

 

Som barselsvikar familievejleder i Tidlig indsats vil du arbejde med udvikling af familier i samarbejde med afdelingsleder og personalet og varetage en række opgaver herunder:

∙      Opgaverne vil blandt andet være følgende:

 

∙      Råd og vejledning af udsatte vordende forældre og nybagte forældre

 

∙      Føre daglig observation med familiernes indbyrdes kontakt og adfærd og skal kunne uddybe det du observerer.

     Omsorg, kontakt, personlig situation og andre lignende forhold som har indflydelse på barnets og familiens vilkår.

 

∙       Støtte i behandling med udgangspunkt i pædagogik og omsorg.

 

∙      Støtte til barn med udgangspunkt i behov f.eks. i daginstitutionen.

 

∙      Støtte i forhold til at familien får et en god kontakt f.eks. ved brug af udstyr som legetøj.

 

∙     Støtte til forældres opdragelse med anerkendende tilgang.

 

∙       Tværfagligt samarbejde i forhold til enkelte forældre og familie.

 

∙      Forberedelse af og velkomst af nytilkomne forældre.

 

∙       Hjælp i forhold til familien med udgangspunkt i målsætninger som familien selv har formuleret.

 

∙      Etablering af kontakt til børn og søskende.

 

∙      Være daglig kontaktperson for familien.

 

∙      Samarbejde i forhold til levering til vejlederteamet samt samarbejde i forhold til udvikling af tilbuddet og indfrielse af denne.

 

∙      Samarbejde i forhold til formulering af plan for fælles aktiviteter samt deltagelse under disse.

 

Forventninger til ansøgere:

• Du er uddannet pædagog, socialhjælper eller andet relevant socialfagligt uddannelse.Du har videreuddannet dig til småbørnskonsulent, dog ingen krav

 

• At du har erfaring med pædagogisk eller socialfagligt relevant arbejde.

 

• Du kan arbejde selvstændigt.

 

• Du er god til at strukturere og har overblik, koordinere, planlægge og en systematisk arbejdsgang.

 

• Du har empati og evne til at forstå andre mennesker.

 

• Du evner at samarbejde og er tålmodige.

 

• Du har et godt menneskesyn og har viljen og evnen til at have ressourcerne i centrum.

 

• Du kan motivere og hjælpe andre til at få selvindsigt.

 

• Du er åbne og accepterer mangfoldighed.

 

• Du evner at være ærlige og evner også at udvise mod.

 

• Du har mod til at arbejde i en organisation, der udvikler sig løbende.

 

• Du er klar til løbende faglig udvikling i forhold til arbejde.

 

• Du har viden i forhold hvilke konsekvenser der kan gøre sig gældende hos en familie, der har gennem livet traumatiske oplevelser og i forhold til hvilke konsekvenser dette kan have for børns udvikling derudover har I viden om kommunikation samt interesse for dette fagområde.

Kravene er store og hvis behandlingen skal indfri sit virkeområde effektivt er det nødvendigt at du er fleksibel og at du evner at tilpasse dig med udgangspunkt i de mange forhold der opstår på dit arbejdsområde. Dette gælder også internt i og i forhold til behandlingen.

 

Vi lægger desuden vægt på:

·Er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer

·Kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket

·Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt

·Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret

·Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling

·Evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag

·Er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft

·Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning

·Har flair for tal

·Er god til at samarbejde bredt

·Dobbeltsprogede ansøgere (grl/dk) foretrækkes

 

Vi tilbyder:

∙      Et spændende arbejde med mange udfordringer.

∙      En arbejdsplads med høj medarbejdertrivsel.

∙      Gode muligheder for faglig og personlig udvikling.

Du vil blive lært op af dine kolleger.

∙      Selvstændigt arbejde.

Aften og weekendvagter skal påregne. Ansættelse den 1. juli 2023 eller efter nærmere aftale. Stillingen er tidsbegrænset, derfor er det forventet barselsvikariat til den 9.april 2024.

Arbejdstiden er på 40 timer ugentlig.

 

Yderligere oplysninger fås hos:

Såfremt stillingen har din interesse, er du velkommen til at tage kontakt for uddybende oplysninger om stillingen og tilhørende arbejdsopgaver til Ina Kilimi Mikaelsen , tlf. +299 36 78 63 eller e-mail: ikmi@sermersooq.gl

 

Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

 

Straffeattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.
Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig:

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

 

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 482-23, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadede inden fristens udløb.

 

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 28. juni 2023

Søg denne stilling