Gå til hovedindhold
136

Dette jobopslag er udløbet

Konsulent / controller til Lønteknisk afdeling ASA

Genopslag
Grønlands Selvstyre - Økonomi & Personalestyrelsen – Juni 2023

Konsulent / controller til Lønteknisk afdeling søges, med tiltrædelse iflg. aftale.

Lidt om afdelingen

Lønteknisk afdeling varetager opsætning, vedligeholdelse, samt driften af Grønlands Selvstyres lønsystem, som også benyttes af kommunerne.

Lønsystemet er anskaffet med en landslicens med tilhørende programmer, Mit-Perspektiv og et tidsregistreringssystem Webtas. De samlede programmer driftsafvikles af Økonomi - og Personalestyrelsen. Lønteknisk afdeling har ansvaret for datasikkerheden på serveren og for at oprette og løbende ajourføre overenskomsttabeller, så de svarer til de gældende overenskomster. Endvidere har Lønteknisk afdeling ansvaret for support og oplæring og kurser for lønkontorerne i kommunerne.

Lønteknisk afdeling består pt. af i alt tre konsulenter. Konsulenterne referer til Personale & forhandlingschefen.

Dine opgaver:
Du vil som konsulent have ansvaret for blandt andet, support for lønkontoret i Økonomi og personalestyrelsen, samt kommunerne. Kvalitetssikring af data i Lønsystemet. Udarbejdelse af vejledninger, understøttelse af lønprocesser i huset.

Vi forventer, at du har følgende kompetencer:

  • Kontoruddannet
  • Struktureret, ansvarsbevidst og omhyggelig
  • Indgående forståelse for lønsystemet og lønudarbejdelse
  • Kendskab til overenskomster vil være en klar fordel
  • I stand til at arbejde selvstændigt som en del af et team
  • Teknisk forståelse på IT og matematisk forståelse
  • Dobbeltsproget vil være en fordel
  • Kan kommunikere klart og entydigt ved afvikling af kursusvirksomhed.


Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Yderligere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til Susanne Kreutzmann Pedersen, på e-mail adr.: susanne@nanoq.gl tlf. 34 64 70, samt til Frederik Schmidt, e-mail adr.: fsch@nanoq.gl tlf. 34 66 81

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning