Gå til hovedindhold
136

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag - Forstander til døgninstitutionen Inuusuttut Inaat

Er du interesseret i et anderledes, udviklende og givende job med stor indflydelse, så er dette måske en stilling for dig.
 
Socialstyrelsen søger en forstander som har en pædagogisk og terapeutisk baggrund, som er klar til en hverdag med mange udfordringer i døgninstitutionen Inuuusuttut Inaat, med tiltrædelse 1. juli 2023 eller efter aftale.
 
Inuusuttut Inaat er beliggende i naturskønne Sydgrønland, i den største by Qaqortoq.

Tilgang til barnet i Inuusuttut Inaat er anerkendende og empatisk, hvor den pædagogiske metode anerkendende relations pædagogik er i centrum.

Den spædbarnsterapeutiske metode benyttes således; at der i huset er en spædbarnsterapeut der udfærdiger terapi med børnene i samarbejde med afdelingerne. Spædbarnsterapeuten oplærer også medarbejderne i den spædbarnsterapeutiske tilgang i det daglige. I inuusuttut Inaat er den grundlæggende viden om hvordan barnet nænsomt bliver modtaget og behandlet for traumer på Inuusuttut Inaat.

Inuusuttut Inaat har 3 selvstændige afdelinger med plads til i alt 19 beboere.
Inuusuttut inaat er normeret til: Forstander, souschef, kontorfuldmægtig og socialrådgiver. 1 rengøringshjælp, pedel, samt bådfører der er fælles for alle 3 afdelinger.

Familieafdelingen har plads til 9 børn. Afdelingen er normeret til 1 afdelingsleder, 7 pædagoger og 1 socialmedhjælper.
Børne- og spædbarnsafdelingen har plads til 5 børn. Afdelingen er normeret til 1 afdelingsleder, 4 pædagoger og 1 socialmedhjælper.
Afdelingen B-99 har plads til 5 børn. Afdelingen er normeret til 1 afdelingsleder, 4 pædagoger og 1 socialmedhjælper.


 Vi forventer at du:

 • Er uddannet socialpædagog gerne med efteruddannelse
 • Erfaring med behandlingskrævende børn og unge
 • Dokumenteret ledelseserfaring
 • Har erfaring inden for døgntilbud til børn- og unge
 • Er rollemodel for et sundt og udviklende miljø
 • Kan have mange bolde i luften
 • Er nærværende, motiverende og robust
 • Har et positivt livssyn
 • Kan skabe gode relationer ud fra en anerkendende tilgang
 • Kan overholde og have indsigt i lovgivningen på området
 • Kan bidrage til et positivt samarbejdsmiljø
 • Gerne dobbeltsproget grønlandsk/dansk


Vi tilbyder:

 • At du som forstander står i spidsen for udvikling i det pædagogiske og ledelsesmæssige arbejde
 • Stor indflydelse på nye processer og egen hverdag
 • Et udbytterigt og givende arbejde med børn og unge
 • Samarbejde med en mangfoldig personalegruppe
 • En arbejdsplads som vægter udvikling og uddannelse
 • Oplæring i administration og økonomistyring
 • Sparring med Socialstyrelsen - særligt Døgn- og Visitationsafdelingen
 • Deltagelse i årlige forstanderseminarer og- konferencer
 • Faglig sparring samt mentorordning med forstandere i selvstyreejede døgninstitutioner
 • Tæt samarbejde med andre instanser så som; daginstitutioner, skoler, sundhedsvæsen, politi og ikke mindst kommuner


Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Karina Ivalo Kleist telefon +(299) 34 69 54 eller på mail; kaik@nanoq.gl
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Ansøgningsfristen er 28. juni 2023

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning