Gå til hovedindhold
136

Dette jobopslag er udløbet

Grønlands Maritime Center i Paamiut søger en underviser

Grønlands Maritime Center, Paamiut afdeling, søger en underviser til grunduddannelse og fiskeriuddannelsen.
Grunden dertil er, at den gamle underviser skal pensionere efter mange års virke


Vil du være med til at uddanne den grønlandske ungdom?

Imarsiornermik Ilinniarfik – Grønlands Maritime Center – er et godt kørende institution og som følger med tiden. Skolen tilbyder flere maritime erhvervsuddannelser. Vores forestilling er at være med til at være et center for udviklingen og være i stand til at undervise i de maritime erhverv i Grønland, samt at være et videnscenter udfra de tilegnede erfaringer. Vi er en medarbejdergruppe med innovative evner og samarbejder i at opnå det bedste resultat. Det gører vi med tillid til hinanden, tæt samarbejde, nytænkning og høj faglig standart og et godt arbejdsmiljø – både psykisk og fysisk. Skolen ser fremadrettet og vi har planer, som vi ser med spænding. Det er bl.a. derfor, vi søger en underviser.  

Arbejdsområde
Dit primære arbejde vil være i at undervise i grunduddannelsen og i følgende fag:

  • Hygiejne
  • Brandbekæmpelse i små brande
  • Fiskeri/fangst 
  • Male/rengøring 
  • Sødygtighed 
  • Søsikkerhed 
  • Sikkerhed under arbejde (faresedler i farligt gods)
  • Sømandsskab dansk/engelsk


Vi ønsker
Vi ønsker en person med gode sprogkundskaber, samarbejdsevner, vågen og fleksibel mht. sine omgivelser. Ansøgeren skal have en relevant uddannelse (fiskeskipper 1.grad, sætteskipper eller en højere uddannelse) og en solid erhvervserfaring. Skal være i stand til at håndtere en PC.  

Du får til gengæld 
En stilling på fuldtid hvor der kan tilbydes undervisning i: Maritim grunduddannelse, grundlæggende vodbinderuddannelse og fisker- og fangeruddannelse.  


Tiltrædelse 15. juli 2023 eller efter aftale.


Yderligere oplysninger
Hvis du anser dig selv som kvalificeret til stillingen og ønsker yderligere oplysninger er du velkommen til at henvende dig til inspektør Niels Lorentzen telefon 34 87 88 /
56 44 74 mail nilo@maritim.gl

Sidste ansøgningsfrist 26. juni 2023.

Vi glæder os til at høre fra dig. 
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning