Gå til hovedindhold
136

Dette jobopslag er udløbet

Socialstyrelsen søger en socialrådgiver til Afdelingen for Rådgivning for Sagsbehandlere

Vil du være med til at understøtte den kommunale sagsbehandling på børne- og ungeområdet i hele landet og har du værktøjskassen fuld af socialfaglige metoder og praktisk erfaring med sagsbehandling? Så har vi alsidige opgaver med udvikling af vejledningsmaterialer, kurser og værktøjer til sagsbehandling på børne- og ungeområdet.

Om stillingen
Stillingen er placeret i teamet Børn, Unge og Familie, som arbejder med kompetenceudvikling, råd og vejledning målrettet kommunale sagsbehandler på børne- og ungeområdet.
Hovedopgaverne vil være at afslutte afdelingens projekter i forbindelse med Grønlandsk-dansk tværgående arbejde for en styrket indsats for udsatte børn og unge i Grønland, hvor vi i Afdelingen for Rådgivning for Sagsbehandlere har ansvaret for initiativ 5 og 6. Stillingen vil være tilknyttet til initiativ 6, særligt i forhold til udarbejdelse af vejledningsmaterialer bl.a. instruktionsvideoer og andre værktøjer og vejledninger til sagsbehandlere.
I afdelingen har vi en ambition om at udvikle lettilgængeligt og anvendelig vejledning for sagsbehandlere uanset erfaring og uddannelsesbaggrund med henblik på at understøtte sagsbehandlerne i deres arbejde med udsatte børn og unge, samt deres familier.

Stillingen er en projektansættelse i forbindelse med Grønlandsk-dansk tværgående arbejde for en styrket indsats for udsatte børn og unge i Grønland, og tidsbegrænset til udgangen af 2023 med mulighed for forlængelse.

Du kan læse mere om Grønlandsk-dansk tværgående arbejde for en styrket indsats for udsatte børn og unge i Grønland her

Dine primære opgaver vil bl.a. være:

 • Udarbejdelse af vejledningsmateriale
 • Indgå i afdelingens vagtordning hvor kommunerne kan tage kontakt på mail og telefon for at råd og vejledning til sagsbehandlingen
 • Faglig sparring fx udarbejdelse af kurser
 • Indgå i projektarbejdet med at understøtte den kommunale sagsbehandling
 • Evt. deltage i afholdelse af kurser og/eller online oplæg


Om dig
Vi søger en fagligdygtig person med stor erfaring indenfor sagsbehandling og med et stærkt metodisk fundament på børne- og ungeområdet
Som person forestiller vi os, at du er åben og fleksibel overfor mange forskellige typer opgaver, at du kan arbejde selvstændigt og detaljeorienteret, samtidig vil vi lægge, at du har lyst til at være sparringspartner for dine kollegaer, og at du kan arbejde i et miljø , hvor der kan opstå akutbehov for hjælp.

Vi forventer, at du kan nikke ja til de fleste af følgende erfaringer og kompetencer:

 • Uddannet socialrådgiver
 • Stæk i teori og metode omkring udsatte børn og unge.
 • Erfaring med sagsbehandling inden for børn- og unge området, herunder udarbejdelse af Socialfaglige undersøgelser og handleplaner.
 • Kendskab til og en god forståelse af Lov om Støtte til Børn
 • Gode IT-kundskaber
 • God til at samarbejde og koordinere
 • Ressourcefokuseret og har en anerkendende tilgang til andre mennesker
 • Systematisk, struktureret og løsningsorienteret
 • God til at skabe relationer
 • Dobbeltsproget i grønlandsk og dansk.

Vi tilbyder
Et spændende arbejde med mulighed for at styrke indsatsen for udsatte børn og unge ved at give sagsbehandlere i hele landet viden og værktøjer til at håndtere de mange og komplekse sagsbehandlingen.

Derudover får du:

 • Et stærkt fagligt miljø, hvor vi prioriterer sparring og hjælper hinanden til hele tiden at blive bedre
 • En leder, der har tillid til din faglighed, stiller realistiske krav og prioriterer din udvikling
 • Gode kolleger, der lægger vægt på at have det godt sammen - også når vi har travlt
 • En uhøjtidelig omgangsform og indflydelse på egne opgaver


Baggrund
Naalakkersuisut og den danske regering er gået sammen om en tværgående indsat for at styrke udsatte børn og unge i Grønland. I Grønlandsk-dansk tværgående arbejde for en styrket indsats for udsatte børn og unge i Grønland arbejder vi med 16 initiativer, som har til formål at udvikle og understøtte indsatser til gavn for udsatte børn og unge i Grønland – herunder at understøtte den kommunale sagsbehandling på børne og ungeområdet, bl.a. ved at give ledere og medarbejdere i kommunerne flere værktøjer til sagsbehandling.
Det vil derfor være en fordel, hvis du har gode IT-kundskaber og gerne kendskab til Get Organized, ellers vil du selvfølgelig få en grundig oplæring.

Om os
Teamet for Børn, Unge og Familie er en del af Afdelingen for Rådgivning for Sagsbehandlere i Socialstyrelsen. Rådgivningsenheden for Sagsbehandlere har til opgave at understøtte den kommunale sagsbehandling på børne- og ungeområdet og handicapområdet i hele Grønland.
Vi tilbyder kompetenceudvikling primært i form kurser og sidemandsoplæring, samt ved at yde råd og vejledning til konkrete sager til kommunerne.
Afdelingen består af enhederne Task Force, Børn, Unge og Familie, handicapområdet og AC’er/projekt, samt en fagligleder og en afdelingschef.

Socialstyrelsen delt i følgende 7 afdelinger: Forebyggelsesafdelingen Paarisa, Økonomiafdelingen, Døgn- og visitationsafdelingen, Afdeling for Rådgivning for sagsbehandlere, Borgerrettet afdeling, Afdeling for Børns udvikling og Sekretariatet. Afdelingerne arbejder tæt sammen med hinanden, og det er en arbejdsplads, som værdsætter et godt arbejdsmiljø og vores forskelligheder.
Socialstyrelsen hører under Departementet for Børn, Unge og Familie

Tiltrædelsesdato
1.  juli 2023 eller efter aftale.

Ansøgningsfristen er d. 26. juni 2023
Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.
 
Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
Arbejdstiden er som udgangspunkt 40 timer om ugen.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte projektleder Ida Rasmussen på tlf. +299 34 67 65 eller på e-mail idra@nanoq.gl

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning