Gå til hovedindhold
136

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag - Socialstyrelsen søger socialrådgiver til Task Force enheden

Er du struktureret og har sans for høj kvalitet i sagsbehandling inden for børne- og ungeområdet? Er du som person vejledende og støttende i samarbejdet med andre mennesker? Vil du være en del af et team, hvor du kan gøre en forskel ved at kompetenceudvikle kommunale sagsbehandlere inden for børne- og ungeområdet i hele Grønland? Så er du måske vores nye medarbejder i Task Force i Socialstyrelsen.

Om stillingen
Task Force hovedopgave er at yde sidemandsoplæring og vejledning i konkrete sager til sagsbehandlere på børne- og ungeområdet.
Vi søger derfor en medarbejder, som skal indgå i arbejdet med at bistå kommuner, der har akut behov for sidemandsoplæring og vejledning med henblik på blive bedre rustet til at håndtere sager om alvorligt omsorgssvigt af børn, så lovgivningen overholdes og barnets og familiens rettigheder styrkes.
Task Force-enheden skal sidemandsoplære og støtte kommunens ansatte gennem sagsbehandlingsforløbet og yde fagligt bistand til sagsbehandlerne i at bruge myndighedsvejledningen, tjeklister og skabelonmaterialet, der er udarbejdet på området.
Socialstyrelsen tilbyder forløb med sidemandsoplæring i hele landet, og der kan derfor forventes høj rejseaktivitet. For så vidt muligt planlægges rejserne i god tid, men der vil til tider være situationer, hvor det vil være behov for at rejse med kort varsel.
I forbindelse med udrulningen af det nye ESDH-system skal Socialstyrelsen understøtte den socialfaglige implementering, samtidig vil den kommunale sagsbehandling fremover ske i systemet – brug af systemet vil derfor blive en fast del af arbejde i Task Force. Det vil derfor være en fordel, hvis du har gode IT-kundskaber og gerne kendskab til Get Organized, ellers vil du selvfølgelig få en grundig oplæring.

Om dig
Vi søger en fagligdygtig person med stor erfaring inden for sagsbehandling på børne- og ungeområdet, og som måske allerede har erfaring med at lære fra sig f.eks. i forbindelse med oplæring af nye medarbejdere.
Derudover vil der blive lagt vægt på, at du har gode IT-kundskaber på brugerniveau.
Som person forestiller vi os, at du er åben og fleksibel overfor mange forskellige typer opgaver, at du kan arbejde selvstændigt og detaljeorienteret, samtidig vil vi lægge, at du har lyst til at være sparringspartner for dine kollegaer, og at du kan arbejde i et miljø, hvor der kan opstå akutbehov for hjælp.

Dine opgaver vil bl.a. omfatte at:

 • give råd og vejledning i konkrete sager i forhold til kommuner og relevante aktører for børn og unge, der har været udsat for omsorgssvigt og/eller seksuelle overgreb
 • yde sidemandsoplæring og faglig bistand af sagsbehandlere
 • indgå i tværfagligt samarbejde internt i Socialstyrelsen og eksternt
 • sikre løbende opdatering og videreformidling af socialfaglig viden, metoder og indsats i samarbejde med enheden
 • ad-hoc opgaver f.eks. deltagelse i kriseberedskab, arbejdsgruppe i forbindelse med udviklingsprojekter

Vi forventer, at du:

 • har en socialrådgiveruddannelse
 • har erfaring i at arbejde inden for sagsbehandling inden for børn- og unge området, herunder med at udarbejde socialfagligundersøgelser og handleplaner.
 • har gode IT-kundskaber
 • Kendskab til og en god forståelse af Lov om Støtte til Børn
 • har erfaring med tværsektorielt samarbejde
 • er gode til at samarbejde og koordinere
 • er ressourcefokuseret og har en anerkendende tilgang til andre mennesker
 • har gode egenskaber til at skabe relationer
 • arbejder systematisk, struktureret og løsningsorienteret
 • er god til at lære fra dig
 • er dobbeltsproget i grønlandsk og dansk.

Vi tilbyder:

 • en alsidig funktion med mange spændende varierende opgaver, i en styrelse og i kommuner der værdsætter og har brug for dine kompetencer
 • mulighed for at styrke indsatsen for udsatte børn og unge
 • indflydelse på at løfte et område med stor bevågenhed
 • et stærkt fagligt miljø, hvor vi prioriterer sparring og hjælper hinanden til hele tiden at blive bedre
 • en leder, der har tillid til din faglighed, stiller realistiske krav og prioriterer din udvikling
 • gode kolleger, der lægger vægt på at have det godt sammen - også når vi har travlt
 • en uhøjtidelig omgangsform og indflydelse på egne arbejdsrammer
 • mulighed for at rejse med arbejdet og opleve hele vores land


Om os
Task Force-enheden er en del af Rådgivningsenheden for Sagsbehandlere i Socialstyrelsen. Rådgivningsenheden for Sagsbehandlere har til opgave at understøtte den kommunale sagsbehandling på børne- og ungeområdet i hele Grønland. Vi tilbyder kompetenceudvikling primært i form kurser og sidemandsoplæring, samt ved at yde råd og vejledning til konkrete sager til kommunerne.
Afdelingen består af enhederne Task Force, Rådgivning, AC’er/projekt, samt en fagligleder og en afdelingschef.

Under Departementet for Børn, Unge, Familier er Socialstyrelsen delt i følgende 8 afdelinger: Paarisa, Økonomiafdelingen, Døgninstitutioner og visitation for børn og unge, Handicapafdelingen, Rådgivningsenhed for Sagsbehandlere, Borgerrettet afdeling, Afdeling for Børns Udvikling  og Sekretariatet, hvor denne stilling er tilknyttet.

Tiltrædelsesdato 1. juli 2023 eller efter nærmere aftale.

Ansøgningsfristen er den 26.06.2023 kl. 12.00 (grønlandsk tid)
Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.
 
Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
Arbejdstiden er som udgangspunkt 40 timer om ugen.

Bolig
Der kan til stillingen evt. anvises en personalebolig. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre.
Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen som er knyttet op på stillingen, er ikke en del af Selvstyrets almindelige boligmasse og skal fraflyttes ved fratrædelse fra stillingen og senest når stillingen udløber.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Stina Sværd på tlf. +299 34 60 70 eller på e-mail stin@nanoq.gl eller fg. ledende socialrådgiver, Nukannguaq Reimer Storch på tlf. 34 60 13 eller e-mail nurs@nanoq.gl

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning