Gå til hovedindhold
136

Dette jobopslag er udløbet

Socialpædagogisk Seminarium søger AC fuldmægtig

Kunne du tænke dig at bringe dine analytiske kompetencer i spil i en uddannelsesmæssig sammenhæng samt være tovholder for en række projekter? Så Socialpædagogiske Seminarium en spændende stilling med faglige udfordringer og gode udviklingsmuligheder for dig.
Seminariet har knap 45 ansatte og 300 studerende på 7 forskellige uddannelser: dagtilbudsmedhjælperuddannelse, socialhjælperuddannelse, socialassistentuddannelse, professionsrettet bacheloruddannelse til socialpædagog, pædagogmedhjælperuddannelse, rådgivningsassistentuddannelse og uddannelsen til rådgiver i socialt arbejde. Dertil kommer diverse kompetencegivende kursusforløb for ansat personale inden for det sociale og pædagogiske fagområde.


Om jobbet
Vi søger vi en helhedsorienteret AC-fuldmægtig, som bl.a. skal:

 • bidrage til helhedsorienteret tilrettelæggelse af semesterplaner.
 • bidrage til at undervisernes arbejdsopgaver og aftalt arbejdstid systematiseres.
 • udarbejde analyser, statusrapporter og evalueringer inden for PI/SPS’s ansvarsområde.
 • bistå studieadministrationen med optimering af dataindsamling – og behandling.
 • være tovholder på implementering og fastholdelse af kvalitetssikringsprocesser.
 • være procesleder på udviklingsprojekter, som f.eks. udarbejdelse og opdatering af studieordninger og studiehåndbøger, handle- og strategiarbejde for vores uddannelser.
 • være tovholder for SoMe opdatering og opslag på f.eks. LinkedIn og FaceBook.
 • have en funktion som international koordinator for studerende og undervisermobilitet.
 • bistå teamlederne med løsning af diverse administrative opgaver.
 • bistå PI/SPS’s bestyrelse med udarbejdelser af dagsordner og andet materiale til møder samt lave referater med aftaler for opfølgning.
 • varetage tematisk undervisning og facilitere ved f.eks. temadage og konferencer.

Du indgår i et samarbejde med

 • teamlederne for erhvervs- og videregående uddannelser omkring generelle studie- og underviserforhold.
 • Strategisk ledelse vedr. udviklingsopgaver, analyser, statusrapporter, kvalitetssikring af uddannelserne, m.m.
 • de øvrige afdelinger ang. uddannelsesfaciliteter og praktiske forhold vedr. uddannelsesmiljøet lokalt i Ilulissat.

Følgende faglig og personlige kompetencer vægtes højt

 • du har en relevant akademisk baggrund med erfaring indenfor uddannelsesområdet.
 • du kan lide at have mange bolde i luften og er dygtig til at bevare ro og overblik i travle perioder.
 • har gode administrative- og IT-egenskaber
 • har flair for tal og gode analytiske kompetencer, som du formår at anvende i praksis.
 • du er tillidsfuld, ansvarlig og har en anerkendende tilgang
 • du er en ansvarsfuld og samarbejdsvillig kollega, der møder dine omgivelser med smil.


Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Sådan søger du
Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2023 eller snarest efter aftale.
Der er ansøgningsfrist den 14. juni 2023 08:00 (vestgrønlandsk tid).

Kontakt
Yderligere oplysninger kan fås på tlf. +299 38 35 50 til fungerende rektor og souschef Marianne Nissen, eller pr. mail til allaffik@pi.sps.gl
Læs mere om seminariet på www.pi.sps.gl
 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning