Gå til hovedindhold
158

Dette jobopslag er udløbet

Vil du være med til at skabe de bedste rammer for et innovativt og bæredygtigt grønlandsk erhvervsliv?

Departementet for Udenrigsanliggender, Erhverv og Handel søger 1-2 medarbejdere, som er parate til at tage et stort ansvar, og ønsker at være med til at udvikle og forbedre rammerne på erhvervs- og handelsområdet i Grønland. Grønland står overfor en masse nye og spændende udfordringer i de kommende år. Nye lufthavne er på vej til at blive realiseret og en række erhverv, herunder turismen, står på tærsklen til at blive markante bidragsydere til den grønlandske økonomi. Udvikling af nye erhvervssektorer bliver centralt i arbejdet på Grønlands vej mod en mere diversificeret økonomi, hvilket sætter krav til konkurrencemæssige og stabile rammebetingelser. Brænder du for at spille en rolle i udrulningen af en grøn omstilling, hvor bæredygtige tiltag går hånd i hånd med etablering af virksomheder i Arktis, skal du overveje denne stilling.

Hvad vi laver 
I Erhvervs- og handelsafdelingen arbejder vi blandt andet med national erhvervs- og handelspolitik, turisme, eksport af is og vand, eksportfremme af grønlandsk erhvervspotentiale, samt med en række internationale erhvervs- og handelsrelaterede samarbejder. Som en del af dette har afdelingen store krydsflader på tværs af det grønlandske erhvervsliv, til andre departementer, kommuner, interesseorganisation, internationale samarbejdspartnere mv. 

I det daglige laver vi blandt andet:

 • Politisk betjening, herunder udarbejdelse af oplæg til Naalakkersuisut, baggrundsnotater, taler, besvarelse af §37 spørgsmål, afgivelse af høringssvar mv.
 • Rådgivning af ledelsen i forbindelse med udarbejdelse af erhverv- og handelspolitik
 • Udvikling og implementering af nye erhvervs- og handelsstrategier inden vores områder
 • Tværgående koordinerende projekter i samarbejde med andre departementer, myndigheder og erhvervslivet
 • Promovering af det grønlandske erhvervsliv mod de internationale markeder
 • Udvikling og samarbejder med blandt andet Visit Greenland, Nalik Ventures, Great Greenland, Grønlands Erhverv, de lokale handelsstandsforeninger, de lokale erhvervsråd mv.


Hvem vi håber du er
Vi søger en eller to ny kollegaer til at tage del i arbejdet. Vi ser helst at du gerne vil arbejde i mindre teams, men også kan arbejde selvstændigt og tage ansvar for et eller flere af vores ansvarsområder. På nuværende tidspunkt er vi primært på udkig efter dig som er interesseret i at arbejde med udvikling af turismen, de kreative erhverv og/eller vores internationale samarbejder. Vi aftaler dog altid ansvarsområder i fællesskab på baggrund af interesser, kvalifikationer og erfaringer, og kan garantere at du får både spændende og udviklende opgaver, samt gode kollegaer.

Vi ser gerne at du har følgende kvalifikationer: 

 • Relevant faglig uddannelse, gerne på kandidatniveau, men personer med anden uddannelse eller baggrund opfordres også til at søge
 • Erfaring fra en politisk styret organisation og/eller det private erhvervsliv
 • Indgående kendskab til erhvervs- og handelspolitik
 • Kendskab til erhvervsøkonomi og/eller samfundsøkonomi vil være en fordel
 •  Kendskab til grønlandske samfunds- og erhvervsforhold
 • Det er en fordel hvis du taler grønlandsk, dansk og engelsk

Derudover ønsker vi en kollega som går til opgaverne med dedikation og iver, og som ønsker at være en aktiv del af fællesskabet i afdelingen.

Hvem vi er
I Erhvervs- og Handelsafdelingen er vi 1 afdelingschef og 9-10 engagerede fuldtidsmedarbejdere samt en håndfuld studentermedhjælpere. Vi er en afdeling, hvor hver enkelt medarbejder har et stort ansvar. Samtidig har vi et godt socialt fællesskab, hvor vi sammen løfter vores mange opgaver og har det sjovt samtidigt.

Om ansættelsen
Stillingerne ansættelses som udgangspunkt som AC-Fuldmægtig eller konsulent. For personer med de rette kompetencer og tilstrækkelig erfaring kan det vurderes ansættelse som Specialkonsulent. 

Stillingerne ønskes besat den 1. august 2023 eller efter nærmere aftale.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef for Erhvervs- og handelsafdelingen Marte Lona på e-mail: mlon@nanoq.gl eller telefon 346568.
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til en af stillingerne anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning