Gå til hovedindhold
159

Dette jobopslag er udløbet

2 lærere til Kulusumi alivarpi

Til vores bygdeskole i Kulusuk, Kulusumi Alivarpi, søger vi to dygtige og engagerede lærere med tiltrædelse pr. 1 august 2023 eller efter aftale. 

 

Kulusumi Alivarpi er en skole med ca. 42 elever, 8 lærere samt en skoleleder. Vi underviser fra 1. til 9. klasse. I skoleåret 2023/24 vil eleverne være fordelt i seks klasser. Vores undervisere har undervisning fordelt på specialklasse, indskoling, mellemtrin og udskoling.

 

Kulusuk er en af de største bygder i Østgrønland med 200 borgere. Kulusuk er en grønlandsk bygd med jagt og fiskeri i hjertet og turisme i sit favntag.

 

 

Stillingernes indhold:

Vi søger et antal uddannede lærere. Da lærergruppen er begrænset, må man påregne også at skulle undervise i andre fag end sine linjefag. Derudover skal man kunne varetage klasselærerfunktionen samt andre funktioner efter aftale.

Opgaverne vil løses i tæt samarbejde med skolens andre lærere, ledelsen og øvrige medarbejdere samt skolens forældre.

 

 

Forventninger til ansøgere:

 • Læreruddannelse
 • Erfaring med og fast greb om klasseledelse.
 • Erfaring med specialundervisning og fagligt udfordrede elever.
 • God til at strukturere undervisning.
 • God til at skabe relationer til elever og forældre.
 • Lyst til at indgå i et tæt samarbejde med kolleger på en lille skole i et lille samfund.
 • Lyst til at deltage i og bidrage til skolens samlede udvikling.

 

 

Vi lægger desuden vægt på:

 • At man er stabil og ansvarsfuld.
 • At man er god til at kommunikere med forældre, elever og kolleger.
 • At man er indstillet på at arbejde i et robust og udfordrende miljø, både menneskeligt og naturmæssigt.

 

 

Vi tilbyder:

 • En udviklingsorienteret skole med mulighed for personlig og faglig udvikling.
 • En spændende stilling i et skolevæsen, hvor pædagogisk udvikling er i højsædet.
 • God opbakning blandt kolleger.
 • Gode kolleger i teamsamarbejdet.
 • Gode muligheder for deltagelse af udvikling.

 

 

Yderligere oplysninger:

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Fagchef Riikki Grønvold på tlf.nr. 367303 eller e-mail rigr@sermersooq.gl

 

 

Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

 

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat (IMAK) eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen kan ske med 3 måneders prøvetid.

 

 

Ansættelse:

Er du tjenestemandsansat i dag, har du således mulighed for at fortsætte som tjenestemand efter gældende regler og aftaler hos os. Ved overenskomstansættelse er prøvetiden 1 år. Ved såvel overenskomstansættelse som tjenestemandsansættelse medregnes optjent lønanciennitet efter bestået lærereksamen. Ansættelse sker som tjenestemand eller efter ”Overenskomst mellem Naalakkersuisut og IMAK for lærere i folkeskolen m.fl.”

 

 

Åremålsansættelse:

Du vil blive ansat på særlige åremålsvilkår jf. aftale af 16. februar 2007 om ansættelse på særlige åremålsvilkår. Der ydes tillige et ikke-pensionsgivende fratrædelsesbeløb på kr. 18.000,00 i årligt grundbeløb pr. 1. april 1991 pr. 12 måneders ansættelse. Beløbet reguleres som særlige tillæg og udgør pr. 1. april 2017, kr. 20.253,67 årligt. Fratrædelsesbeløbet udbetales månedsvis sammen med lønnen og indsættes på en spærret konto i et grønlandsk pengeinstitut.

 

 

Tiltrædelsesrejse:

Der ydes ved ansættelsen fri tiltrædelsesrejse for den ansatte og dennes familie og tidligst efter 3 år tilsvarende fratrædelsesrejse, ligesom du får flyttegodtgørelse efter gældende regler.

For begge ansættelsesformer gælder, at den ansatte er omfattet af særskilt aftale om gruppeliv.

 

 

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

 

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 449-23, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være up-loaded inden fristens udløb.

 

 

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

 

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 20. juni 2023

Søg denne stilling