Gå til hovedindhold
168

Dette jobopslag er udløbet

Souchef til Elevhjem i Tasiilaq

I forvaltning for Børn og Skole i Kommuneqarfik Sermersooq arbejder vi for at skabe glade, sunde, nysgerrige og robuste børn. Til vores elevhjem i Tasiilaq søger vi derfor en leder, der vil være med til at fremme denne vision og tage sig godt af vores unge samt varetage den daglige drift.

 

På elevhjemmet er der ca. 16 elever/børn men har normering til 32 fra 9. - 10. klasse fra bygderne Isortoq, Tiniteqilaaq, Kuummiut og Sermiligaaq. Der er i alt 13 ansatte på elevhjemmet, fordelt i både dag- og nattevagter.

 

Som souchef skal du sammen med leder og andre medarbejder bidrage til at skabe en tryg og omsorgsfuld dagligdag for de unge, når de ikke er i skole. Da de unge er langt væk fra deres vante rammer, er det vigtigt, at du formår at gøre elevhjemmet til et sted, hvor de trives og føler sig godt tilpas. Det er derfor en fordel, at du kender til arbejdet med unge i 13-16 årsalderen, og kan tage udgangspunkt i deres behov, men også at du kan bidrage til at skabe stabile rammer, en tryg hverdag og tilrettelægge og gennemføre sociale aktiviteter for de unge.

 

Samtidig skal du kunne tage ’den svære samtale’ med elever og forældre i tilfælde af, at der er uoverensstemmelser eller konflikter - men også løbende indgå i en dialog med de unge, deres forældre og skolen omkring den unges trivsel og udvikling.

 

Som souchef på elevhjemmet vil du sammen med lederen få det overordnede ansvar for driften samt for at koordinere arbejdet og arbejdsfordelingen internt blandt elevhjemmets ansatte. En del af arbejdet består også i at tage på forberedende besøg til bygderne forud for skolestart sammen med lederen. Derudover vil der være sparring samt udveksling på tværs af Kommunens to elevhjem i Nuuk og Tasiilaq.

 

Udover dine pædagogiske kompetencer er det derfor en fordel, at du har gode egenskaber i at håndtere den daglige drift sammen med lederen – herunder at udarbejde rengøringsplaner, koordinere samarbejdet mellem de unge, skolen og forældrene samt koordinere samarbejdet med det øvrige personale såsom nattevagterne og lektiehjælperne.

 

Eftersom der er trådt en ny bekendtgørelse om ophold på elevhjem i kraft pr. 1.januar 2022, er en del af ledelsesopgaven også at implementere og omsætte denne i praksis på elevhjemmet. Det samme gør sig gældende for Kommuneqarfik Sermersooqs sektorplan for elevhjem.

 

I dit arbejde som souchef vil du have en tæt dialog med skoleafdelingen, der efter behov vil fungere som din sparringspartner. Rent ledelsesmæssigt refererer du til fagchefen for Skoleafdelingen.

 

 

Krav til uddannelse:

  • Som pædagog
  • Som socialpædagog
  • Eller anden relevant pæd. Uddannelse
  • Har ledelseskompetence

 

 

Opsummerende er det derfor en fordel, hvis du besidder en eller flere af følgende kompetencer:

  • Kan arbejde med unge i 13–16-års alderen og skabe en tryg og stabil hverdag for dem
  • Håndtere eventuelle konflikter og tilvejebringe konstruktive løsninger
  • Kan koordinere samarbejdet med unge, forældre, skole og skoleafdelingen sammen med lederen
  • Kan være med til at tilrettelægge og gennemføre sociale og udviklende aktiviteter for eleverne
  • Lede og fordele arbejdet mellem elevhjemmets ansatte og eksterne, såsom håndværkere og rengøringspersonale.

 

 

Kontakt:

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Fagchef for Skoleafdelingen Riikki Grønvold. Telefon: (+299) 367303, E-mail: rigr@sermersooq.gl

 

 

Straffe- og børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

 

 

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesforhold:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands selvstyre, NPK Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat eller anden relevant forvandlingsberettige organisation.

Der anvises ikke bolig til stillingen.

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende børne- og straffeattest. Denne indhentes af arbejdsgiveren hos Rigspolitiet efter ansøgerens underskrift.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Ansættelse 1.juni eller efter aftale

 

 

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 450-23, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploaded inden fristens udløb.

 

 

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV

Ansøgningsfrist: 14. juni 2023

Søg denne stilling