Gå til hovedindhold
180

Genopslag: Grønlands Domstole søger en erfaren tolk

Vi har travlt i tolkeafdelingen og søger derfor en erfaren kollega som kan bistå kredsretterne, Retten i Grønland og Grønlands Landsret med tolkeopgaver.

 

Som tolk ved Grønlands Domstole er du medvirkende til at løse en samfundsvigtig opgave ved at sørge for at alle aktører i sager, der behandles i retten, forstår hinanden. Derved er du også med til at sikre en retfærdig rettergang og fortsat tillid til domstolene.

 

Stillingen hører under tolkeafdelingen ved Retten i Grønland og med placering i Nuuk. Der er p.t. 5 tolke i afdelingen - tre i Nuuk og to i Ilulissat.

 

Dine arbejdsopgaver:

Tolkeafdelingen bistår kredsretterne, Retten i Grønland samt Grønlands Landsret med oversættelsesopgaver i alle sagstyper. Du vil få et indgående kendskab til de mange forskellige sager, som bliver behandlet ved Grønlands Domstole.

 

Du skal være med til at sikre, at såvel mundtlig tolkning som skriftlige oversættelser er af højeste standard og kvalitet.

 

Når du ikke deltager ved retsmøder, arbejder du med skriftlig oversættelse af rets- og dombøger eller bilag.

 

Vi anvender i vid udstrækning simultantolkning, men også dialogtolkning. Under retsmøderne vil du som tolk som oftest være til stede i retslokalet. Du vil dog også komme til at tolke via televideo fra din arbejdsplads, eller via telefon.

 

Vi forventer, at du:

·      Er uddannet tolk, eventuel cand.mag. eller BA i grønlandsk sprog.

·      Har fremragende kundskaber i grønlandsk, dansk og gerne engelsk.

·      Har en god hørelse og er hurtig til at opfatte og forstå, hvad der bliver sagt.

·      Har erfaring med at simultantolke.

·      Er god til at strukturere dine dokumentversioner i Word og holde orden i øvrige IT-værktøjer.

·      Er fleksibel og kan deltage i tjenesterejser med dommere og retssekretærer.

·      Har gode samarbejdsevner.

·      Er mødestabil og loyal - både overfor kolleger, men også overfor den tavshedspligt og det decorumkrav, som gælder i jobbet.

·      Er villig til at yde en ekstra arbejdsindsats, når f.eks. retsmøder trækker ud, eller der ligger mange rets- og dombøger til skriftlig oversættelse.

·      Kan arbejde selvstændigt og bevare overblikket også i travle perioder.

 

Er du interesseret?

Du skal sende din ansøgning til Retten i Grønland via vores rekrutteringssystem. Du bliver guidet igennem rekrutteringsprocessen, når du trykker på dette link:

 

Søg stillingen her

Vi forventer, at du i din ansøgning skriver om din motivation for at søge stillingen, din uddannelsesbaggrund og tidligere ansættelser.

 

CV, kopi af eksamensbeviser og andet relevant materiale skal uploades sammen med din ansøgning.

 

Vi skal have modtaget din ansøgning senest mandag den 26. juni 2023.

 

Vi forventer at holde samtaler i uge 26 og 27. For ansøgere, som ikke er bosiddende i Nuuk, vil der være mulighed for at deltage i en ansættelsessamtale via televideo. Stillingen er til besættelse snarest eller efter aftale.

 

Ansøgere som indkaldes til samtale, må forvente at skulle gennemføre en mindre skriftlig test af deres evner som oversætter.

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst med SIK. Hvis du kommer fra en anden by end Nuuk, betaler vi tiltrædelsesrejse og bohaveflytning efter overenskomstens bestemmelser.

 

Vi kan også anvise bolig, som du skal betale husleje m.v. for efter gældende regler.

 

Vi vil i forbindelse med ansættelsesproceduren med dit samtykke indhente udskrift af kriminalregisteret.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos cheftolk Kaja Grønvold på tlf. 36 39 82 eller på kgh@domstol.gl  

 

Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingerne uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold mv.