Gå til hovedindhold
155

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag - bibliotekar som teamleder

Dit primære funktionsområde vil være hos Team Service, som sikrer den biblioteksfaglige drift, herunder at udvikle tidssvarende informations- og kommunikationsteknologi samt bibliotekstilbud til en bred skare af brugere. 

Du vil være en del af ledelsen, samt have muligheden for at samarbejde med de andre teams. 

Dagligdagen som teamleder vil veksle mellem opgaver, der sikrer at driften kører, og opgaver der vedrører udviklingen af biblioteket og medarbejderne. Vi bestræber på at skabe et levende bibliotek med fokus på brugernes behov, formidling og oplevelser.  

Nuuk er i rivende udvikling, hvor biblioteket også fungerer som byens bibliotek.  Derfor søger vi en bibliotekar som teamleder, der har mod og lyst vil udvikle et allerede godt kulturelt tilbud.    

Vi søger derfor en person der er en god administrator og samtidig er servicemindet og har interesse for læring og formidling.  

Udover at være teamleder, skal du på regne udlånsvagter både i børnebiblioteket og voksenbiblioteket og enkelte lørdagsvagter en gang om måneden. Du vil herigennem få et bredere kendskab til brugerne og skabe rammerne for biblioteksmiljøet. 
 
Dine arbejdsopgaver vil hovedsageligt være at sikre: 

 • Varetagelse af relevante digitale tjenester f.eks. bibliotekssystem, apps og hjemmesiden  
 • Ansvarlig for materialevalg og materialepleje  
 • Vagtplanlægning af bibliotekarerne  
 • Internt vidensdeling og sikring af kunnen af bibliotekssystemer.  
 • Ansvar for varetagelse og udvikling af et biblioteksrummet, som er tilgængelig for alle heriblandt, skiltning og indretning  
 • Sikre at alt inden for IKT både internt og eksternt for brugerne fungerer efter hensigten  

Vi forventer at du: 

 • er bibliotekar DB eller Cand. Scient. Bibl. uddannet 
 • har praktisk erfaring med projektledelse  
 • har erfaring med bibliotekssystemet Cicero LMS 
 • skal kunne se og udpege teamets konkrete arbejdsopgaver og uddelegere dem  
 • er fleksibel, servicemindet og omstillingsparat 
 • har respekt for den grønlandske kultur og vil engagere dig i samfundet  

Kendskab til det grønlandske sprog vil være en fordel, men ikke et krav. 
 
Vi tilbyder dig: 

 • et spændende og udfordrende job som teamleder 
 • et samarbejde med kompetente, erfarne og engagerede kolleger 
 • gode personlige og faglige udviklingsmuligheder 
 • et selvstændigt ansvar 
 • en arbejdsplads hvor sammenhold, åbenhed og en uformel omgangstone er kendetegnene med gode kolleger  
 • en spændende arbejdsplads i forandring, beliggende i et smukt land og by med mulighed for aktiv fritid og fantastiske naturoplevelser 

Om os: 
Biblioteket er folkebibliotek for Nuuk og centralbibliotek for Grønland. Det er et centralt beliggende bibliotek som bliver hyppigt brugt af borgerne.  

Vi er organisatorisk opdelt i 4 teams: Team Groenlandica, Team Nunarput, Team Oplevelser og Team Service. Et bibliotek der er drivkraften bag mange arrangementer, heriblandt den årlige kulturnat og vi markerer os gerne i byens øvrige kulturliv. 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning