Gå til hovedindhold
158

Dette jobopslag er udløbet

AC-fuldmægtige/Specialkonsulent til uddannelsesområdet ved Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke

Vil du være med til at skabe endnu bedre uddannelser?
Udviklingen af uddannelsesområdet har høj prioritet, så der kan skabes de bedste uddannelsesmuligheder for alle og sikres kvalificeret arbejdskraft til erhvervslivet. Uddannelsesafdelingen søger en ny kollega til enheden for tværgående projekter, data og analyse (TDA) – en ny kollega der vil være med til at udvikle og styrke resultaterne på uddannelsesområdet.

Vi har en samarbejdskultur, der giver alle mulighed for at bidrage med nytænkning til organisationen, og løsningen af opgaverne. Hvis du er åben, samarbejdsorienteret og har uddannelsesområdet som interessefelt, er du måske vores nye kollega.

Arbejdsopgaver
Arbejdsopgaver vil blive tilrettelagt efter kompetencer og kan bl.a. bestå af;

 • Udvikling og drift på dataområdet
 • Diverse arbejdsopgaver relateret til uddannelsesstatistik
 • At bidrage med analyser og rapporter, f.eks. i relation til samarbejdsaftalen med EU på uddannelsesområdet
 • At drive udviklingsprojekter med og uden data-fokus
 • Deltagelse i tværgående udviklingsprojekter
 • Udarbejde notater og andre besvarelser til politisk niveau, taler, pressen m.m.
 • Udarbejde sagsfremstillinger, politikker, strategier og retningslinjer til brug i organisationen
 • Indgå i sparringsfællesskab med dine nærmeste kollegaer
 • Politisk betjening af Naalakkersuisoq for området og det samlede Naalakkersuisut omkring uddannelsespolitiske spørgsmål

Der kan være rejseaktivitet i forbindelse med stillingen.

Kvalifikationer:
Der søges en samarbejdesorienteret person med relevant videregående uddannelse som:

 • har god forståelse for statistikker, data og økonomi.
 • har overblik og kan arbejde under tidspres.
 • kan arbejde selvstændigt, struktureret og målbevidst
 • er parat til at tage ansvaret for fremdrift i opgaverne og til at sikre kvaliteten i opgaveløsningen
 • har flair for at skabe gode relationer, har en stor arbejdskapacitet og god gennemslagskraft
 • har en fleksibel og imødekommende holdning til både arbejde og kolleger
 • kan formulere sig præcist i skrift og tale
 • Beherskelse af grønlandsk og engelsk i skrift og tale er en fordel, men ikke en betingelse.
 • Det er en fordel, hvis du har administrativ erfaring og/eller at du har erfaring med at arbejde i et politisk præget miljø,
 • Det er også en fordel at have kendskab til uddannelsesområdet og til det grønlandske samfund.
 • Det er også en fordel hvis du har kendskab til økonomistyring og er superbruger af Excel.

Om Departementet og uddannelsesafdelingen
Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirkes opgaver spænder vidt – fra betjening af Naalakkersuisoq til overordnet ledelse af ressortområdet. Overordnet set arbejder ressortområdet for at hæve samfundets uddannelsesniveau, styrke kulturen og sikre befolkningens menneskets indre liv er stærkt og velfungerende, bl.a. via idræt og kirken. Departementet har ca. 45 ansatte, heraf er ca. 15 ansat i uddannelsesafdelingen.
 

Løn og ansættelsesforhold
Der er tale om en stilling, med ansættelses som AC-Fuldmægtig. En kandidat med de rette kompetencer og tilstrækkelig erfaring kan ansættes som Specialkonsulent. Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning