Gå til hovedindhold
164

Pædagogisk konsulent til dagtilbudsafdeling

Vil du være med til at udvikle og sikre kvaliteten i vores mange spændende dagtilbud, så har du chancen nu. Vi søger en pædagogisk konsulent med ansættelse 1. august 2023 eller ved aftale.

Din kerneopgave bliver at understøtte og udvikle det pædagogiske arbejde i daginstitutionerne. Projekter og andre initiativer, der understøtter dette, skal kontinuerligt udvikles og implementeres i daginstitutionerne. Som pædagogisk konsulent bliver din opgave at facilitere og understøtte processerne i samarbejde med lederne på området samt andre relevante samarbejdspartnere. Dette er en stilling med stor frihedsgrad og et medfølgende ansvar, hvor du har rig mulighed for at selv at præge din hverdag.

Vores mål er at sikre, at alle børn får de bedste muligheder for at udvikle sig. Dette sker i tæt samarbejde mellem daginstitutioner, skoler, netværk og forældre eller andre omsorgspersoner. Sammen sikrer vi, at alle børn trives og udvikler sig. Som pædagogisk konsulent skal du være fagligt pædagogiskrådgiver og vejleder for vores daginstitutioner.

 

 

 

Forvaltningen arbejder ud fra målsætningerne om

 • Ville skabe nysgerrige, robuste, sunde og glade børn samt
 • At have Grønlands bedste daginstitutioner og skoler, som rummer alle børn, og dertil
 • At have kvalificeret og visionært personale, som forstår deres ansvar og efterleve det. Vi arbejder efter et positivt og anerkendende børnesyn om, at ethvert barn er unikt og har kompetencer, ressourcer og udviklingspotentialer. Dette er den pædagogiske konsulent med at til arbejde efter.

 

 

Dine arbejdsopgaver:

 • Rådgive, vejlede og introducerende lederne i daginstitutionerne. Dette gøres med baggrund i erfaring, viden og indsigt i nyere forskning.
 • Sparre med og støtte institutionslederne ift. pædagogiske temaer, pædagogiskudvikling, administration, økonomi, personaleledelse samt samarbejde.
 • At tilrettelægge, organisere og afholde uddannelsesaktiviteter, herunder kurser og oplæg.
 • Igangsætte, lede og deltage i udviklingsprojekter samt udvikle og vedligeholde retningslinjer.
 • Sagsbehandle inden for det pædagogiske felt, herunder behandling af klager og ansøgning om ønskeflytning.
 • Udøve tilsyn.
 • Ad hoc-opgaver på tværs af afdelingen.

 

 

Vi forventer:

 • At du er opsøgende ift. ny viden inden for området og kan formidle koblingen mellem teoretisk viden samt erfaringer fra praksis - såvel skriftligt som mundtligt.
 • At du kan holde oplæg om relevant viden inden for området samt igangsætte og styre processer.
 • At du trives med at arbejde i et område mellem praksis og politik og kan omsætte politiske og lovgivningsmæssige krav og ønsker til praksisorienterede tiltag.
 • At du kan overskue og koordinere daginstitutionsområdets mange forskelligt artede arbejdsopgaver.

 

 

Faglige kompetencer:

 • Uddannet pædagog, gerne suppleret med relevant videreuddannelse.
 • Gode sprogkundskaber, herunder er både grønlandsk- og dansksproget
 • Gode IT kundskaber og fortrolig med at arbejde på computer

 

Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til navn på tlf.nr. xxxx eller e-mail xxxx.

 

 

Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

 

 

 

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

 

Bolig:

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

 

 

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 444-23, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være up-loaded inden fristens udløb.

 

 

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

 

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget

Ansøgningsfrist: 16. juni 2023

Søg denne stilling