Gå til hovedindhold
167

Dette jobopslag er udløbet

Afdelingsleder til Anlægsafdelingen

Departementet for Boliger og Infrastruktur søger en afdelingsleder til Anlægsafdelingen

Anlægsafdelingen har en travl hverdag med et bredt opgavefelt, herunder administration og økonomistyring inden for bolig og ejendomme, hvortil vi søger en økonomisk afdelingsleder.

Anlægsafdelingen varetager forskellige områder og roller, herunder Selvstyrets ejerrolle, både hvad angår køb og salg af ejendomme samt Selvstyrets boligmasse og udlejning heraf. Dertil varetager kontoret lovgivning inden for forskellige ordninger inden for boligfinansiering samt administration af de lån, Selvstyret har ydet. Kontoret forvalter og ajourfører dertil lovgivning og tilsyn på boligområdet.

Afdelingen har mange forskelligartede ansvarsområder, og består således af en bred portefølje, som fleste har en økonomisk dimension. De løsninger, vi bidrager til, har betydning for samfundet og borgerne, og for realiseringen af mange af de udviklende tiltag og indsatser til landets samlede udvikling.

Som afdelingsleder vil du stå i spidsen for økonomi på Bolig og Ejendomsområdet. Dette indebærer at du vil stå for bogholderi og driftsøkonomi på området, samt levere intern budgetopfølgning, rapportering og rådgivning af områdets øvrige medarbejdere. Herudover vil du stå for tilvejebringelse af områdets samlede økonomiske overblik, samt bistå til den årlige finanslovsproces og områdets årsafslutning til Landskassens regnskab.
I forbindelse hermed vil du varetage udvikling af procedurer og kontrol af områdets økonomiske drift.
Du vil indgå i departementets stabsfunktion for Økonomi og HR, der på nuværende tidspunkt består af en kontorchef og to medarbejdere. Kontorchefen refererer til afdelingschefen for Anlægsafdelingen.

Den rette kandidat
Den rette kandidat har en uddannelse inden for kontor/økonomi. Erfaring indenfor offentlig og/eller politisk administration er en fordel, men bestemt ikke et krav.
 

  • Du har erfaring med eller kendskab til Prisme eller tilsvarende økonomisystemer
  • Du kan arbejde i Excel
  • Erfaring med eller kendskab til cBrain F2 er en fordel
  • Du arbejder systematisk og kan tilegne dig viden og formidle materiale på en let forståelig måde
  • Du er ambitiøs - med lyst og evne til at tage ansvar og yde en indsats.
  • Du arbejder selvstændigt, men ved også hvornår du skal sparre med andre kolleger i afdelingen.

Ud over et højt fagligt niveau forventer vi, at du besidder en række personlige kompetencer, herunder at du balancerer mellem et bredt overblik og en forståelse for detalje, kan se fordelene ved et mix af selvstændighed og samskabelse, samt at du er diplomatisk, uformel og er med på et godt grin i løbet af din arbejdsdag.

Vi tilbyder
Arbejdet i Anlægsafdelingen foregår i et spændende og fagligt udfordrende miljø hvor arbejdsglæde og ansvar går hånd i hånd med gode resultater, og med gode muligheder for udviklingsansvar og faglig videreudvikling.
 

  • En arbejdsplads med fokus på innovation og nytænkning
  • Et arbejde i et departement, der er tæt på den politiske beslutningsproces
  • Et uformelt og åbent arbejdsmiljø med engagerede kolleger
  • Spændende personlige og faglige udfordringer


Omgangstonen er uformel, og stemningen er præget af godt humør i en travl dagligdag, men også med respekt for, at arbejdsliv og familieliv skal hænge sammen.

Dato for tiltrædelse
Den 1. juli eller efter nærmere aftale.

Er du interesseret?
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Afdelingschef Embla Kristjánsdóttir, emki@nanoq.gl.
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning