Gå til hovedindhold
135

Dette jobopslag er udløbet

Nunaminertalerisoqarfitsinnut marlunnik Nunaminertanik suliarinnittussarsiorpugut

Avannaata Kommunia, Ilulissat

Avannaata Kommunia Ilulissani 15. juni imaluunniit isumaqatigiissuteqarneq naapertorlugu pingasunik Nunaminertanik suliarinnittussarsiorpugut.

Teknikkimut Ingerlatsiviup ataani Nunaminertanut Suliarinnittarnermut Immikkoortortaqarfimmi nunaminertanik/sanaartornermik suliaqassaatit, tassani 21-inik sulisoqarpoq imatut aggulussimasunik; nunaminertalerinermik, sanaartornermut, avatagisinut, ingerlatsinermut pilersaarusiornermullu immikkoortortani. Suliat tungaasigut Nunaminertanik Suliarinnittarnermut immikkoortortami pisortamut attuumassuteqassaatit.

Avannaata Kommunia Ilulissani qitiusumik allaffissorfeqarpoq, kommunip illoqarfiini annersaasoq. Avannaata Kommunia 10.650-it missaannik innuttaqarpoq, taakkua illoqarfinni sisamani nunaqarfinnilu 21-ni siammarsimapput. Ilulissat annertuumik ineriartorpoq, maannalu ukiuni kingullerni imarpik qulaallugu nutaamik mittarfiliortoqarpoq, Kangiata illorsuaqalerpoq, Arsarnersiorfiliortoqassaaq kiisalu hoteliliortoqarluni, inissialiornerlu ingerlaleruttorluni.

Ilulissat nunarsuup avannaarsuani sermimik uukkartartumik annertunerpaamik ingerlaartumik peqarpoq, Ilulissallu Kangia nunarsuarmioqatigiit tamarmik kingornussassaattut UNESCO-mit nalunaarsoneqarnissaminut inissisimalereernikuulluni. Taamalillunilu illoqarfik Kalaallit nunaat tamakkerlugu takornariaqarnikkut siuttuusutut inissisimatippaa, taamatullu neriniartarfippaalunnik ilorrisimaarnartunik, cafénillu toqqangassaqarpoq, minnerunngitsumillu peqatigiiffilerinikkut timersornikkut piorsarsimassutsikkullu illit nammineq peqataaffigilluarsinnaasarnittaaq peqarluni. Nunatsinni kommunit avannarlersaanni Avannaata Kommuniani toqqammaviliisorpiaapput, seqerngup kaaviinnalerfia, qimusserneq, iluliarsuit, aalisarneq, UNESCO, imaq, immap sikua taamatuttaarlu ilisarnaataalluartut arsarnerit.

Suliassat pingaarnerit

Nunaminertat pillugit suliani oqartussatut suliarinninneq, tassunga ilanngullugit:

·       Nunaminertanik suliat tamaasa ataavartumik inissisimasut qinnuteqaateqarnermiit tamakkiisumik atuinissamut suliarinerat.

·       Immikkut akuersissuteqarnerni sanilinik tamanullu tusarniaanerit kiisalu Sulianut Ataatsimiititaliamut tunngatillugu suliamik suliarinninneq.

·       Teknikerit suleqatigalugit, taakkununnga ilanngullugit kommunip ingerlatsinermut immikkoortui sisamat, taakkununnga ilanngullugit nunaqarfiit, suleqateqarneq.

·       Sulineq pilersaarusiornermut allaffik qanimut suleqatigalugu ingerlasarpoq.

·       Soorlu assersuutigalugu NunaGis/NIN-ip ineriartortinneqarneranik nunaminertanik suliassanik ineriartortitsinermut peqataaneq.

·       Nunaminertat pillugit sanaartornermi sulianik suliaqartut siunnersornerat.

·       Kommunemut pilersaarutinik suliaqarnermut peqataaneq.

·       Suliat ingerlariaasaat pillugit angusaqarnerunissamut nutarsaanissamullu kiisalu toqqortuinermut peqataaneq.

·       Innuttaasunik kiffartuussineq aamma ataatsimiititalianik sullissineq.

Atorfimmi suliassat pingaarnerit qulaani taaneqartunit nassuiarneqarput, taamaattorli ingerlatsiviit akimorlugit pilersaarutitut suliassat ingerlatsivinnut tamanut kalluguttuttaaq suliassaqarfigineqartassapput.

Piginnaasat kissaatigineqartut

Qinnuteqartut suliatigut pitsaasunik piginnaasallit aamma sanaartornermi ingeniøritut/sanaartornermi ilusilersuisutut/teknikeritut/nunamik uuttortaasutut imaluunniit illuliornerup sanaartornerullu iluani assiganik ilinniarsimasoq kissaatigaarput.

·       Illuliornerup aamma nunaminertanut inatsit iluini misilittagaqartutit.

·       Suliffimmit eqqaanartumit misilittagaqartutit imaluunniit ilinniakkamik naammasserlaajusutit pisortanik ingerlatsinermik soqutigisaqartorujussuusutit.

·       Suliassanut tunngatillugu eqaassusermik takutitsissasutit.

·       IT-mik atuisuulluartuusutit, Officepakki, Mapinfo aamma NunaGis ilisimasaqarfigaatit.

·       Qiimasuusutit anguniakkanillu siunertaqarlutit.

·       Allattariarsornermi, oqaluttariarsornermi titartaanermilu pitsaasunik piginnaasaqartutit.

·       Marluinnik oqaaseqartuusutit (kalaallisut/qallunaatut), kisianni tamanna piumasaqaataanngilaq.

·       Suliffeqarfimmi politikkikkut aqunneqartumik sulerusuttutit.

Piginnaasat

·       Isumassarsiullaqqissuseq, nammineersinnaassuseq, peqqissaartuuneq, aaqqissuussaasumik suleriaaseqarneq kiisalu suliat tungaasigut ataatsimut isiginnissinnaassuseqarneq.

·       Sulinermi avatangiisinut piumasaqaateqarfeqartumut ilaatigullu ulapaarfioqisumut ilanngussinnaavutit sulinermi ineriartornissamut periarfissaqarluartumut.

·       Sulianut inunnunnut ataatsimut isiginnissinnaassuseqarlutit.

·       IT-mik atuisinnaallutit aamma titartaanermut atortorissaarutinik il.il.

·       Marluinnik oqaaseqartuusinnaavutit, kalaallisut aamma qallunaatut.

·       Taamaattumik qinnuteqartup eqimattakkuutaarluni sulisinnaanera pingaartipparpoq, taassuma ingerlatsiviup sinnerani suliassat iluini piginnaasai.

·       Pisuni ulapaarfiusorujussuarni eqqissisimasinnaallutit.

·       Qiimasuullutit, eqinnaatuullutit aamma anguniakkanik siunertaqarlutit.

Aningaasarsiat aamma atorfinitsitaanermi atugassarititaasut

Aningaasarsiat aamma atorfinitsitaanermi atugassarititaasut, taakkununnga ilanngullugit atorfininnermi aamma soraarnermi angalaneq kiisalu pequtit nuunnerat pissaaq piffissami atorfiniffiusumik Naalakkersuisut kattuffiullu isumaqatigiinniussisinnaasup akornanni isumaqatigiissut atuuttoq naapertorlugu.

Sulisutut inissamik innersuussisoqarsinnaavoq, taannalu malittarisassat atuuttut naapertorlugit akilerneqartassaaq.

Qaammatit pingasut misiligutaasumik atorfeqareernerup kingorna atorfinitsitaaneq pissaaq.

Atorfik pillugu

Atorfik nunaminertanut sanaartornermullu immikkoortortami aaqqissuussaanikkut inissisimavoq, tassani nunaminertanik allaffissornikkut aqutsineq aamma sanaartornermi sulianik suliarinninneq isumagineqartarpoq.

Teknikimut Ingerlatsivik maanna 21-nik sulisoqarpoq, taakkua tassaapput illussanik titartaasartut, ilusilersuisartut aamma teknikerit allat. Piffiit suliassaqarfiusut tassaapput Ilulissat aamma illoqarfiit Uummannaq, Upernavik aamma Qaanaaq nunaqarfiillu taakkununnga atassuteqartut.

Teknikimut Ingerlatsivik innuttaasunut inuussutissarsiortunullu attaveqarpoq.

Pinerluuteqarsimannginnermut allagartaq

Atorfik una pinerluuteqarsimannginnermik allagartamik pissarsiniarnissamik piumasaqaatitaqarpoq. Inatsit naapertorlugu atorfinitsinneqarneq aatsaat aallartissinnaavoq, kommunip pinerluuteqarsimannginnermut allagartaq tiguppagu. Taamaattumik maluginiaqqussavarput atorfinitsitaaneq aatsaat pisinnaammat kommunip pinerluuteqarsimannginnermut allagartaq politiinit tiguppagu.

Piaarnerpaamik imaluunniit isumaqatigiissuteqarneq naapertorlugu atorfinitsitaaneq.

Paasissutissat sukumiinerusut Sanaartornermut pisortamut Mogens Holmegård Mortensenimut (+299) 38 7715-imut imaluunniit e-mail mhm@avannaata.gl saaffiginninnikkut pissarsiarineqarsinnaapput.

Qinnuteqaat

Qinnuteqaat ima nalunaaqutserlugu: ”Ilulissani nunaminertalerisoqarfimmi nunaminertalerisoq”, ilinniarsimanermut paasissutissanik, CV-mik aamma soraarummeersimanermut uppernarsaatinik kiisalu paasiniaaffigalugit attavigineqarsinnaasunik paasissutissanik ilalik Avannaata Kommunianut nassiunneqassapput, taakkulu kingusinnerpaanik kommunimut ulloq 06.06.2023 apuutereersimassapput.