Gå til hovedindhold
168

Dette jobopslag er udløbet

Ombudsmanden for Inatsisartut søger fuldmægtige/specialkonsulenter


Vi søger to juridiske sagsbehandlere (fuldmægtige eller specialkonsulenter) med tiltrædelse pr. 1. august 2023 eller efter nærmere aftale.

 

Ombudsmanden er valgt til at kontrollere, om selvstyremyndighederne og de grønlandske kommuner overholder gældende ret.

 

Vi behandler hovedsageligt klager fra borgere. Derudover tager vi også selv sager op, for eksempel emner særskilt udtaget af en klage eller efter omtale i pressen, ligesom vi foretager kommunebesøg og inspektioner af institutioner. Det kan føre til kritik eller myndighederne kan få en henstilling om at genoverveje deres afgørelser eller praksis, set i henhold til ombudsmandens bemærkninger i sagen.

 

Sagsbehandlingen foregår i samarbejde med retschefen og de andre juridiske sagsbehandlere. Den enkelte sagsbehandler har rig mulighed for at planlægge sit arbejde og følge de tildelte sager til de kan afsluttes.

 

Herudover deltager sagsbehandlerne i mindre omfang i løsningen af andre arbejdsopgaver og administrative funktioner.

 

Kvalifikationer til jobbet

  • Er cand.jur. med gode teoretiske kundskaber og formulerer dig godt på skrift
  • Har særlig interesse for offentlig ret og lyst til at fordybe i forvaltningsretten
  • Evner at sætte dig ind i komplekse og forskelligartede juridiske problemstillinger
  • Er ansvarsbevidst og arbejder selvstændigt med dine opgaver
  • Har relevant erfaring, f.eks. fra centraladministrationen, domstolene, kommunerne eller advokatbranchen. Nyuddannede vil også blive taget i betragtning

 

Hvem er vi

Vi er en lille arbejdsplads, som p.t. består af ombudsmanden, retschefen og cheftolken. Derudover er vi 6 juridiske sagsbehandlere, en tolk og en sekretær.

Vi tilbyder en velfungerende arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, hvor vi hjælper hinanden i løsningen af de samlede opgaver.

For især nyuddannede tilbyder vi en god, gedigen og klassisk juridisk oplæring, som du vil kunne have stor glæde af i din videre karriere.

Arbejdstiden er 40 timer ugentlig. Vi har normalt ikke merarbejde. Vi har flekstid og fleksible forhold.

Vi stiller personalebolig til rådighed, for hvilken der betales efter gældende regler. Vi betaler for din tiltrædelsesrejse og bohaveflytning. Efter tre års ansættelse ydes der fratrædelsesfrirejse og bohaveflytning.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkårene fastsættes efter overenskomst mellem formandskabet for Inatsisartut og DJØF. Grundløn og ­tillæg svarer til niveauet for fuldmægtige i den grønlandske centraladministration. Herudover ydes et anciennitetsbestemt, pensionsgivende bestillingstillæg, der pr. måned udgør mindst 3.509,36 kroner. Endvidere er der mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer, ligesom der er mulighed for at blive tildelt et månedligt funktionstillæg ved eventuel varetagelse af en administrativ funktion.

 

Mulighed for orlov fra anden ansættelse

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også din eventuelle ægtefælle eller samlever.

Vær også opmærksom på, at Indenrigsministeriet i Danmark har henstillet til kommu­ner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre.

Hvis du i forvejen er ansat i Grønlands Selvstyre eller kommunerne, bevarer du din optjente anciennitet ved ansættelse hos os.

 

Interesseret?

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Partner Dorthe Flies fra Flies HR på mobil +299583117, +4560833117 eller dorthe@flieshr.dk

 

Flies HR varetager rekrutteringsprocessen, hvorfor al henvendelse bedes rettet hertil.

Ansøgningsfrist mandag den 19. juni 2023, vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 25.

Ansøgning vedlægges CV, bachelor- og kandidateksamensbevis, herunder karakterudskrifter, og andre relevante bilag.

Såfremt du har yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte specialkonsulent Henrik Bach på +299 343062.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Du kan læse mere på vores hjemmeside www.ombudsmand.gl.