Gå til hovedindhold
171

Dette jobopslag er udløbet

Dyrlæge søges til Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland

Har du lyst til at bruge dine dyrlægefaglige kompetencer bredt, arbejde visionært og selvstændigt med afvekslende opgaver – så kan vi tilbyde dig en spændende stilling i Grønlands smukke natur.

Om stillingen:
Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG) har ansvaret for det veterinær- og fødevarefaglige arbejde i hele Grønland. Som dyrlæge bliver du en del af dette arbejde, hvor du udover dine daglige arbejdsopgaver får mulighed for at bidrage til nytænkning og langsigtet udvikling for VFMG.

Stillingen indeholder muligheder for mange forskelligartede ansvarsområder og opgaver, og du er selv med til at sætte rammerne afhængig af dine interesser og kompetencer i samarbejde med kollegaer og andre samarbejdspartnere.

Nogle af VFMG’s ansvarsområder:

 • Drift af det nationale vaccinationsprogram mod hundesyge og parvovirus, samt rabies, herunder afholdelse af autorisationskurser for kommunalt ansatte hundevaccinatører.
 • Tilsyn, rådgivning og sagsbehandling på dyreværns- og dyresundhedsområdet, herunder;
  • Veterinærfaglig vurdering og tilsyn af slædehunde.
  • Telemedicinske konsultationer med slædehundeejere.
  • Tilsyns- og besætningsbesøg samt klinisk arbejde hos kvæg- og fåreholdere.
  • Håndtering af dyreværnssager.
 • Borgerbetjening herunder rådgivning i forbindelse med ind- og udførsel af dyr og fødevarer.
 • Tilsyn, rådgivning og sagsbehandling på fødevareområdet.
 • Opgaver indenfor VFMG’s aftaler med Fødevarestyrelsen i Danmark, herunder;
  • de veterinære EU Border Control Post aktiviteter (grænsekontrol).
 • Kødkontrol på slagterier, herunder auditering og deltagelse i praktisk kødkontrol.
 • Udarbejdelse af lovgivning og retningslinjer for det veterinære og fødevaresikkerhedsmæssige arbejde i Grønland.
 • Ministerbetjening.


Om VFMG:
VFMG beskæftiger i øjeblikket 3 fuldtidsansatte dyrlæger, 3 deltidsansatte dyrlæger, 2 tilsynsførende med erfaring inden for fødevarebranchen samt en kontorfuldmægtig.

Strukturelt er vi en samlet afdeling med kontor i Nuuk. Herfra dækker vi hele Grønland i vores ressortområder vedrørende hold af dyr, dyreværn, dyresundhed, zoonoser, tilsyn med og rådgivning af fødevarevirksomheder, kødkontrol og andet myndighedsarbejde, eksempelvis minister- og borgerbetjening, grænsekontrol mm.

Du vil blive placeret i Ilulissat og indgå i det daglige arbejde hos VFMG, som er en dynamisk arbejdsplads, hvor der kontinuerligt kommer nye opgaver. Der er mulighed for daglig dialog med kollegaerne og løbende kontakt med hovedkontoret i Nuuk. Der er endvidere et ugentligt afdelingsmøde, hvor du vil deltage via Teams. Du vil referere til chefen for Veterinær- og Fødevaremyndigheden.

Om dig:
Du skal være uddannet dyrlæge (Cand.med.vet) med dansk autorisation.

For at kunne trives i jobbet, er det vigtigt at:

 • du har et godt overblik, er systematisk og er god til at planlægge dine opgaver.
 • du er god til at samarbejde med såvel kolleger, borgere og andre myndigheder.
 • du har en god forståelse for IT.
 • du kan lide at arbejde selvstændigt og er god til at håndtere pressede situationer.
 • du er god til at formulere dig både mundtligt og skriftligt.
 • du er flersproget. Arbejdssproget i forvaltningen er dansk og i mindre grad engelsk. Det er en stor fordel, hvis du kan tale og skrive grønlandsk.


Vi håber, at du har et godt humør og kan trives med en uformel og god omgangstone i en afdeling, hvor vi arbejder tæt sammen og hjælper hinanden med at få opgaverne løst.

Grønland byder på storslået natur og rige muligheder for et aktivt friluftsliv. Ansøgere uden for Grønland skal have evne, vilje og lyst til at arbejde og leve under andre kulturelle betingelser end de vante. Bemærk desuden, at stillingen involverer rejseaktiviteter i Grønland på egen hånd, og således skal du have mod på et selvstændigt virke med høj faglighed og respekt for de kulturelle betingelser.
Ilulissat er med sine 5.200 indbyggere den største by i Nordgrønland.


For ansøgere, som allerede er tjenestemandsansatte, vil ansættelse kunne finde sted som tjenestemand. Ansættelse som tjenestemand vil ske i henhold til Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og Kommunernes tjenestemænd i Grønland.
Arbejdstiden er 40 timer ugentligt. 

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Ledende dyrlæge Anna Jespersen på telefon +299 345353 / +299 566231 eller ved at skrive til uumasut@nanoq.gl. Bemærk, at der er 4 timers tidsforskel mellem Grønland og Danmark.
Ønsker du yderligere information om Grønland og om Grønlands Selvstyre, kan du læse mere på www.sullissivik.gl og www.naalakkersuisut.gl
Grønlandsk er landets hovedsprog. Hvis det ønskes, kan undervisning i grønlandsk tilbydes indenfor den normerede arbejdstid.

Ansøgning
Ansøgningen skal være Departementet i hænde senest den 29. maj 2023.
Ansættelsessamtale vil blive afholdt vha. elektroniske medier løbende frem til og med uge 22, 2023.
Tiltrædelsesdato er 1. juli 2023 ellers snarest derefter.
Ansøgning bilagt kopi af relevant dokumentation for uddannelse samt tidligere beskæftigelse bedes fremsendt elektronisk gennem nedenstående link.
”Søg stillingen nu ”
 

Generelt om Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre blev indført d. 21. juni 2009. Selvstyret består af en Centraladministration (CA), med cirka 650 ansatte fordelt på 9 departementer samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Selvstyret.
CAs opgave er, at sikre Naalakkersuisoqarfiit (Landsstyreområderne) et solidt politisk beslutningsgrundlag samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. Et højt prioriteret indsatsområde er at opbygge en mere borgernær offentlig sektor, der når ud til alle vores 56.000 indbyggere.
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning