Gå til hovedindhold
167

Dette jobopslag er udløbet

Socialhjælper til Pingajeqqad Tasiilaq

Aldersintegreret Institution Pingajeqqad er normeret til 88 børn som er fordelt 40 børnehavebørn til 3- 6-årige og 48 vuggestuebørn til 0 til 2-årige, med henholdsvis 2 børnehavestuer og 4 vuggestue stuer.

 

Personalenormeringen er på 22. 

 

Institutionerne har åben mandag til fredag fra kl. 7.00 til 17.00 

 

 

Vi forventer, at du er:

• Uddannet barne- og socialhjælper

• Er nærværende og rollemodel overfor børn

• At du er vågen overfor enkelte børns behov

• At du er ærlig og åben

• Samarbejdsvillig overfor forældre, kolleger og børn

• At du som ansat er åben overfor udvikling og er engageret og er villig til at dele

• At du er loyal overfor den principiel lov og har viljen til at udvikle børn

 

 

Vi tilbyder:

• Igennem god ledelse, mulighed for at skabe en personalegruppe, som er i stand til at engagere, aktivere og målrettet den pædagogiske udvikling i arbejdet og hvor kommunikation og samarbejde er en kompetence, som vægtes højt.

• Igennem god ledelse, mulighed for at skabe et arbejdsmiljø, hvor de positive relationer spiller en stor rolle og hvor børn og voksne ses som ligeværdige medspillere.

• Udfordringer og udvikling i det pædagogiske arbejde

 

Institutionsafdelingen tilbyder løbende kursusvirksomhed tilpasset daginstitutionsmiljøet og lederteamet.

 

 

Yderligere oplysninger:

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Naja A. Kilime på tlf.nr. 367748 eller e-mail naam@sermersooq.gl

 

 

Straffe- og Børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet samt straffeattest fra Politiet.

 

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende hos Politiet.

 

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuaffiat (SIK) eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

 

Ansættelsen kan ske med 3 måneders prøvetid.

 

 

Bolig:

Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen.

 

 

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 292-23, og vedlagt uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være up-loaded inden fristens udløb.

 

 

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

 

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 21. april 2023

Søg denne stilling