Gå til hovedindhold
160

Dette jobopslag er udløbet

Nordiska ministerrådet i Köpenhamn söker en HR-chef till en nyinrättad tjänst

Nordiska ministerrådet i Köpenhamn söker en engagerad HR-chef med ett genuint intresse för människor som kan utveckla och stärka Nordiska ministerrådet, Nordiska rådet och Nordiska kulturfonden och vara med och bygga en attraktiv modern nordisk arbetsplats.

Tjänsten ingår i ministerrådets ledningsgrupp och rapporterar till Nordiska ministerrådets generalsekreterare. Tjänsten innefattar dessutom ansvar för leverans av HR-tjänster till Nordiska rådet och Nordiska kulturfonden, och HR-chefen rapporterar till respektive direktör i dessa ärenden. Då tjänsten är nyinrättad finns det goda möjligheter att påverka organisationens inriktning samt innehållet i uppdraget.

Som HR-chef leder du en avdelning som består av åtta medarbetare från olika nordiska länder.  Avdelningen är organiserad i två välfungerande enheter som tillsammans samlar det övergripande ansvaret för HR och juridik och stödjer ministerrådets arbete med att uppnå vision 2030 om att göra Norden till världens mest integrerade och hållbara region.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
 • Fokus på att skapa en attraktiv arbetsplats med stark samanhållning och hög motivation och trivsel bland medarbetarna
 • Säkra en god balans mellan strategisk och operativ HR
 • Strategiskt stöd till ledning inom HR/Juridik inklusive stöd till Nordisk Kulturfond och Nordiska Rådets sekretariat
 • Ledning och vidareutveckling av HR/Juridik-enheterna genom engagerat, stöttande och motiverande ledarskap
 • Säkra aktivt och konstruktivt samarbete med ministerrådets personalförening
 • Agera i rollen som HR-chef i Nordens hus samt för de nordiska institutionernas och de baltiska kontorens ledare.

Vi söker dig som har:
 • Bred HR-erfarenhet inklusive erfarenhet från arbete med ledningsstöd på strategisk nivå och organisationsutveckling
 • Relevant högre akademisk utbildning
 • Dokumenterad ledarerfarenhet från liknande tjänst
 • Förmåga och intresse av att arbeta med olika kulturer och arbetssätt på en internationell nordisk arbetsplats
 • Flytande kunskaper i ett av de skandinaviska språken: svenska, norska eller danska, samt goda kunskaper i engelska
 • God insikt i offentlig förvaltning, gärna från ett departement/ministerie/parlament eller annan politiskt styrd organisation är önskvärt.

Som person söker du lösningar genom samarbete och skapar förtroende och goda relationer både internt och externt. Du är en tydlig ledare med en förmåga att skapa goda resultat med hjälp av dina medarbetare. Du har förmågan att leda daglig drift inom dina områden samtidigt som du är en viktig aktör i generalsekreterarens ledningsgrupp, samt i samarbetet med Nordiska rådets direktör och Nordiska kulturfondens direktör, med förmåga till ett helhetsperspektiv genom analys och strategiskt tänkande.

En välutvecklad situationsförståelse och utpräglat gott omdöme är viktiga egenskaper i rollen som HR-chef. Vidare trivs du bra i en varierad och ibland hektisk vardag och är lösningsorienterad och optimistisk.

För tjänsten krävs att du är medborgare i ett av de nordiska länderna. Vi önskar att attrahera de mest kvalificerade medarbetarna från hela den nordiska regionen oavsett personlig eller kulturell bakgrund. Vi lägger vikt vid att skapa en kultur, där alla blir behandlade lika, och där mångfald är en styrka.
 
Vi erbjuder
Ett utvecklande och meningsfullt arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Våra anställningskontrakt är tidsbegränsade till fem år, med möjlighet till förlängning med ytterligare högst tre år. Vi erbjuder stöd för etablering till de som flyttar till Danmark på grund av anställningen. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta hos oss.

Se mer om En karriär i det nordiska samarbetet, samt en Kortfilm om relocation service.

Om Nordiska Samarbetet
Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Sekretariatet är uppdelat i olika avdelningar med ansvar för politiska sakområden, administration och kommunikation. Nordiska ministerrådets sekretariat ligger i Nordens Hus mitt i Köpenhamn tillsammans med Nordiska rådets sekretariat och med Nordiska kulturfondens sekretariat, och har omkring 130 anställda.
 
För mer information se www.norden.org.
 
Mer information om tjänsten
Om du vill veta mer om tjänsten kan du kontakta stabschef Jonas Wendel på e-post jonwen@norden.org. För information om anställningsvillkor vänligen kontakta hr@norden.org.
 
Sista datum för ansökan är 28 april 2023. Önskat tillträde är 14 augusti 2023 men sker i överenskommelse med slutkandidat.
 

 

Skicka ansökan