Gå til hovedindhold
168

Dette jobopslag er udløbet

Kontorchef søges til Steno Diabetes Center Grønland, Nuuk

Vil du være med til at drive og udvikle det nye videns-, udviklings- og behandlingscenter for diabetes- og livsstilsygdomme i Grønland? Et center, som skal være drivkraften bag en styrket diabetes- og livsstilsbehandling til gavn for alle borgere i landet? Så er det dig, som Det Grønlandske Sundhedsvæsen søger som Centerchefens ledelseskollega til Steno Diabetes Center Grønland.

Du vil som kontorchef være den administrative del af centerledelsen; med reference til den Lægefaglige Centerchef. Sammen skal I etablere, drive og udvikle Steno Diabetes Center Grønland.

Centeret skal som en del af Sundhedsvæsenet udvikle og tilbyde aktiviteter, som kommer alle borgere i landet til gavn uanset bopæl. Et centralt og bærende element for at virkeliggøre visionen er en styrket telemedicinsk indsats og infrastruktur.

Der er nedsat en bestyrelse for Steno Diabetes Center Grønland, som varetager det overordnede strategiske arbejde og som er ansvarlig for centerets samlede budget. Centerledelsen refererer til bestyrelsen og til Sundhedsvæsenets øverste ledelse. For så vidt angår strategiske forhold og Novo Nordisk Fondens bevilling refererer centerledelsen til bestyrelsen. I forhold, der angår den daglige drift og relationen til de øvrige områder i Sundhedsvæsenet, refererer centerledelsen til Sundhedsvæsenets øverste ledelse.

Centeret vil blive placeret i Nuuk. Indtil centerets fysiske rammer er på plads, vil Steno Diabetes Center Grønland have til huse i midlertidige lokaler i Nuuk.

Drejebogen for Steno Diabetes Center Grønland kan ses på HER

Med reference til den Lægefaglige Centerchef bliver dine arbejdsopgaver at:
 • Deltage aktivt i udvikling og drift af Steno Diabetes Center Grønland
 • Løbende opfølgning på målsætningerne i Drejebogen samt løbende opfølgning på Steno Diabetes Center Grønland’s aktiviteter og indsatsområder
 • Sikre relevante afrapporteringer til Steno Diabetes Center Grønland’s bestyrelse
 • Varetage de personaleadministrative opgaver
 • Sikre engagement, medinddragelse af samarbejdspartnere og personale samt et højt informationsniveau både i og uden for organisationen
 • Sikre et tæt og tillidsfuldt samarbejde med Sundhedsvæsenets øvrige ledelser, såsom Regionsledelser, Områdeledelser og Sundhedsledelsen
 • Styre administrative processer såsom budgetlægning, budgetopfølgning, udarbejdelse af bestyrelsesmateriale
 • Være overordnet ansvarlig for, at der udarbejdes status for centerets aktiviteter og indsatsområder for Periode 1, som beskrevet i Drejebogen
 • Være overordnet ansvarlig for processen med at planlægge aktiviteter og indsatsområder for Periode 2 som beskrevet i Drejebogen samt sikre den fornødne dialog, inddragelse og samarbejde herom med både bestyrelse, den øverste ledelse i Sundhedsvæsenet og Novo Nordisk Fonden
 • Være overordnet ansvarlig for at udarbejde plan for gennemførelse af aktiviteter og indsatsområder ved både Steno Diabetes Center Grønland og i sundhedsregionerne i periode 2. fra 1. april 2024 – 31. marts 2027
Om dig

Vi søger en engageret kontorchef, som ser udvikling og muligheder i alt og kan drive, udvikle og evaluere projekter. Du har interesse for at kunne omsætte din administrative viden i både den daglige drift af centeret, samt i tværfaglige udviklings- og samarbejdsprojekter, og du skal have sans for økonomistyring (budget, regnskab og afrapportering). Du tør tage ansvar og sætte retning og alligevel sikre, at alle er med dig.

Du skal sammen med Den Lægefaglige Centerchef have fokus på udviklingen af staben i et tværfagligt perspektiv og sikre velfungerende samarbejdsflader med både det resterende sundhedsvæsen og andre relevante samarbejdspartnere både i Grønland, Danmark og internationalt.

Derudover ser vi gerne, at du:
 • Har relevant videregående uddannelse og ledelseserfaring
 • Kan levere tydelig ledelse gennem sparring, inddragelse og tværfaglighed
 • Har flair for god og dialogskabende kommunikation
 • Har kendskab til sundhedsområdet og gerne til Det Grønlandske Sundhedsvæsen
 • Har erfaring fra arbejde i en politisk styret organisation
 • Har erfaring med fondssamarbejde
 • Kan navigere i et tværkulturelt og tværfagligt arbejdsmiljø og har viden om grønlandske forhold

På det personlige plan lægger vi vægt på, at du er en uformel og munter person, som har lyst til at arbejde sammen med engagerede kolleger, der lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, fællesskab og sparring.

Vi tilbyder en spændende og alsidig stilling, hvor du som leder vil få en central rolle i opbygningen og videreudviklingen af Sundhedsvæsenets nye center. Du vil møde spændende udfordringer og udviklingsmuligheder. Vores arbejdsplads er kendetegnet ved en åben og fri omgangstone med plads til humor og forskelligheder.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner, 8 kliniske områder, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.
Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Stillingen er klassificeret som en kontorchefstilling svarende til LR 36 i henhold til gældende overenskomst.

Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Bolig

Der anvises bolig efter de i Det Grønlandske Sundhedsvæsen til enhver tid gældende regler.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.gjob.gl

Startdato: 1. maj 2023 eller snarest muligt

Ansøgningsfrist: 10. april 2023. Ansættelsessamtaler forventes afholdt uge 15 og 16.

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Lægefaglig Centerchef, Michael Lynge Pedersen, mail: milp@peqqik.gl telefon: (+299) 344443

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: personale@peqqik.gl

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsdiagram

Organisationsdiagram Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk.

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

Ansøgningsfrist: 10. april 2023

Søg denne stilling