Gå til hovedindhold
160

Dette jobopslag er udløbet

Uddannelsesstyrelsen søger skolekonsulent for pædagogisk statistik og evaluering

Ved Uddannelsesstyrelsen, Grønlands Selvstyre opslås en stilling som skolekonsulent for pædagogisk statistik og evaluering. Tiltrædelse 1. maj eller efter aftale.

Konsulenten er placeret i Afdeling for administration, tilsyn og politisk betjening og refererer til afdelingschefen for afdelingen.

Konsulentens arbejdsopgaver
Vi søger en person, der kan arbejde tværgående inden for igangværende statistik og evalueringsopgaver under Uddannelsesstyrelsen. Arbejdet omfatter blandt andet indhentning, analyse og formidling af data, udvikling og vedligeholdelse af statistiske værktøjer, støtte til skoleledere og kommunikation omkring anvendelse af værktøjer. Desuden skal konsulenten være med til at fremme en datadrevet evalueringskultur og betjene Departement for Uddannelse med relevant data og statistik i det politiske arbejde.

Skolekonsulentes arbejdsopgaver omfatter desuden:

 • At styrke, udvikle og systematisere skolernes indberetninger.
 • At styrke Uddannelsesstyrelsens generelle databeredskab i samarbejde med interessenterne bl.a Departementet for Uddannelse, kommunerne og Grønlands statistik.
 • At styrke Uddannelsesstyrelsens formidlingen af relevant data til interessenterne.
 • At støtte og rådgive kollegaer i Uddannelsesstyrelsen omkring dataindsamling og statistik i diverse udviklingsprojekter.


Vores forventninger til dig:

 • Har relevant uddannelse.
 • Har et indgående kendskab til den grønlandske folkeskole og uddannelsessystemet.
 • Har godt kendskab til praksis indenfor skoleledelse.
 • Har erfaring med anvendelse af statistiske værktøjer.
 • Har kendskab til skoleadministrationsprogrammer – dog ikke et krav da oplæring kan finde sted.
 • Gode sproglige og skriftlige kommunikative færdigheder
 • God til både teamsamarbejde og til at arbejde selvstændigt.

Om Uddannelsesstyrelsen
Uddannelsesstyrelsen er en politisk styret organisation og arbejder både med betjening af Departementet, og det politiske niveau samt udvikling og produktion. Uddannelsesstyrelsen undergår for tiden omorganisering af arbejdsområder og procedurer – som du gerne skal hjælpe til med.

Vi er en mangfoldig arbejdsplads med mange forskellige funktioner, der udover mere traditionelle styrelsesfunktioner, bl.a. har eget forlag, trykkeri og informations- og udlånssamlinger. Styrelsen beskæftiger sig hovedsagelig med folkeskole, efterskoler og friskoler.  Vi er knap 50 kolleger, der i et uformelt miljø sætter en ære i at holde et højt fagligt niveau.


 

Løn og ansættelsesforhold
Der vil ske ansættelse på overenskomstvilkår iht. ”Overenskomsten mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, for lærere i folkeskolen”. Hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning