Gå til hovedindhold
169

Dette jobopslag er udløbet

Socialstyrelsens borgerrettet afdeling søger en psykoterapeut med socialrådgiver baggrund til nyoprettet behandlingscenter Klinik Killiliisa

Socialstyrelsen søger en psykoterapeut med socialrådgiver baggrund som er en udpræget teamplayer, der er klar til at koordinere og udvikle indsats for behandling for personer med krænkende adfærd overfor børn og unge i samarbejde behandlerne i Klinik Killiliisa.  Vi søger en medarbejder, der brænder for at skabe positive forandringer på forebyggelsesområdet og gerne der har interesse for området. Stillingen er forankret i Klinik Killiliisa for personer med seksuelt krænkende adfærd mod børn og unge, hvor du i samarbejde med resten af teamet også vil skulle bidrage til implementeringen samt udviklingen af behandlingstilbuddet. Initiativet startede som en del af ”Killiliisa - Naalakkersuisuts strategi mod seksuelle overgreb 2018-2022”, og er videreført via ”det Dansk-Grønlandske tværgående samarbejde”.

Om stillingen
Du skal indgå i en behandlergruppe, hvor samarbejde, gennemsigtighed og faglig etik er centrale elementer. I gruppen vægter vi samarbejde, faglig etik, og en pragmatisk tilgang til metodebrug. Der kræves ikke nødvendigvis forudgående psykoterapeutisk erfaring med behandling af personer, der har krænket andre seksuelt. Det forventes at du kan arbejde selvstændigt, i et nyt fagområde samt indgå i udviklingsarbejde og andre opgaver, der ikke nødvendigvis er traditionelle psykoterapeutiske opgaver – herunder mødeledelse, administrativt arbejde, undervisning og dataindsamling. Der er ansat en chefpsykolog og to behandlere der direkte behandler personer med seksuel krænkende adfærd, du vil indgå i teamet som socialrådgiver til at varetage bla. pårørende- og visitationssamtaler.
Behandlingscenteret tilbyder klinisk sexologisk behandling, og såfremt man ikke har forudgående erfaring med, og kompetencer indenfor kliniks sexologi, så er der mulighed for sexologirettede kurser og uddannelser. Implementeringen af behandlingstilbudet er sket i samarbejde med sexologisk klinik i Danmark, som også bistår med kortere uddannelsesforløb, fast ugentlig supervision og rådgivning.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. bestå i:

 • Henvisningsmodtagelse
 • Tværfagligt samarbejde med mange faggrupper
 • Samtaler med pårørende
 • Socialfaglige koordineringsopgaver, fx netværksmøder  
 • Udvikle behandlingsplaner og strategier samt klinisk relevant data og evalueringsmateriale
 • Bidrage med indhold til oplysnings- og kampagnestrategi
 • Rådgivning og undersøgelse af resocialiserings mekanismer
 • Diverse administrative opgaver og netværkssamarbejde

Vi søger en medarbejder, der:

 • Har interesse i forebyggende arbejde.
 • Er villig til at indgår viden inden for sexologisk behandling som medarbejder.
 • Er systematisk og kan arbejde metodemæssigt med dataindsamling
 • Har gode samarbejdsevner på tværs af faggrupper og sektorer
 • Besidder stærke kommunikative færdigheder
 • Har kendskab til det grønlandske samfund og grønlandsk kultur
 • Er grønlandsk talende

Vi tilbyder:

 • En arbejdsplads med høj faglighed, samt kolleger med gode værdier og et stærkt sammenhold.
 • Mulighed for stor indflydelse på de daglige arbejdsopgaver og projektet som helhed.
 • Gode supervisionsmuligheder både internt og eksternt
 • Gode muligheder for kompetenceudvikling.


Naalakkersuisut og den danske regering blev i oktober 2019 enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for udsatte børn og unge i Grønland og etablere et fælles tværgående arbejde herom. Arbejdet har resulteret i anbefalinger til 16 målrettede initiativer, hvor støtte- og behandlingstilbud til voksne personer med seksuel krænkende adfærd mod børn er én af dem. Stillingen udspringer således af det grønlandsk-danske tværgående arbejde og er som udgangspunkt tidsbegrænset til udgangen af 2023, men vil evt. kunne forlænges.
Arbejdstiden er 40 timer om ugen.

Om Socialstyrelsen
Socialstyrelsen er en styrelse under Naalakkersuisut/Naalakkersuisoqarfik med følgende 7 afdelinger: Paarisa, Økonomiafdelingen, Børn- og Unge Døgninstitutioner, Rådgivningsenhed for sagsbehandler, Borgerrettet afdeling, Handicapafdeling og Sekretariatet. Afdelingerne arbejder tæt sammen med hinanden, og det er en arbejdsplads, som byder på masser af faglige udfordringer.
 
Løn og ansættelsesforhold


Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale /overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation

Yderligere informationer
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte afdelingschef i Borgerrettet afdeling, Naja Lund Kielsen på nalk@nanoq.gl / +299 34 60 54.

Ansøgningsfrist: 20. april 2023 kl. 12.00 (grønlandsk tid)

Bolig

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning