Gå til hovedindhold
172

Dette jobopslag er udløbet

Den Vuggestue daginstitution Amaut søger pædagog

Vil du være med til at udvikle og vedligeholde en daginstitution, hvor de tætte relationer vægtes højt og hvor der er fokus på det enkelte barns og gruppens udvikling og trivsel, så har vi brug for dig.

 

Nysgerrige, robuste, sunde og glade børn er målsætningerne for Kommuneqarfik Sermersooq, vi vil drøfte en vejledende handleplan og opfylde den.

 

 

Om institutionen:

Institutionen Vuggestue Amaut åbnede i 1965 og er normeret til 36 børn – vuggestuen har 3 stuer

Daginstitutionen er beliggende i Nuuk, som er en af Nuuks bydele.

Medarbejderstaben er normeret til 12.

 

 

Vores kendetegn for institutionen er:

· At arbejde med udgangspunkt af målsætninger, som er at:

· Bruge naturen som pædagogisk redskab;

· Bruge 2023 til at udvikle medarbejdere.

 

 

Vi tilbyder:

Det er vigtigt for os, at børnene oplever en sammenhængende og tryg hverdag med positive relationer. Vi vil forvente, at du er med til, at danne rammerne og støtte op om institutionens målsætninger, herunder:

Deltage aktivt i udviklende aktiviteter for børnene;

Deltage aktivt i udviklende fysiske aktiviteter for børn og udviklende læring for børn.

 

 

Vi forventer, at:

· Du er pædagoguddannet eller har en tilsvarende uddannelse;

· Du kan være rollemodel for børnene, medarbejderne og forældrene;

· Du kan samarbejde anerkendende med børnene, medarbejderne og forældrene;

· Du er støttende og har rummelighed for dine medmennesker;

· Du kan udarbejde en redegørelse og dokumentation om den anvendte pædagogik for det enkelte barn;

· Du vægter samarbejdet med forældrene om det enkelte barn;

· Du vægter, at arrangere aktiviteter ude og i naturen;

· Ledelsen kan have tillid til dig;

 

Du er med til at udvikle pædagogikken i vuggestuen samt inddrage kollegaerne under processen;

dine værdier harmonerer med vores værdier, som er tryghed, udvikling og anerkendelse.

 

 

Det vil være en fordel hvis:

· Du synes det er vigtigt at du kan give de enkelte børn og deres forældre tryghed, nærhed, respekt, samarbejde, leg og udvikling;

· Du er villig til at deltage aktivt ved kurser for ufaglært personale;

· Du kan dele dine kompetencer med os;

· Du har evner i bruge kroppen eller har på anden vis evner at sætte gang i aktiviteter.

 

 

Yderligere oplysninger:

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til leder Angerlaq Andersen Olsen på tlf. nr. +299 36 67 45 eller e-mail: ango@sermersooq.gl

 

 

Straffe- og børneattest:

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra politiet.

Børneattesten kan indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvorimod straffeattesten indhentes af vedkommende selv hos politiet.

 

 

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, NPK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

 

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

 

 

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl.

 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

 

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 252-23, vedhæftet uddannelsesbevis og dokumentation for tidligere beskæftigelse m.v. skal være uploadet inden fristens udløb.

 

 

Sådan søger du:

Ansøgninger skal sendes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

 

Bemærk:

Vi modtager ikke ansøgninger i papir eller mails, send venligst din ansøgning elektronisk ved stillingsopslaget.

 

Ansøgningsfrist: 10. april 2023

Søg denne stilling